Beknopte informatie (word)

advertisement
Mw. drs. A.H.C. Wortel,
Eerstelijnspsycholoog NIP, Lid LVVP
GZ-psycholoog, BIG reg.nr 59050126625
Gedragstherapeut, lid VGCT
EMDR practitioner
Informatie over de praktijk
Mijn naam is Astrid Wortel en ik heb een solopraktijk voor eerstelijnspsychologie.
Naast mijn praktijk in Vriezenveen werk ik ook in het Kulturhus in Westerhaar, in een ruimte
van dokter Nillessen.
Mijn werkzaamheden vallen onder de generalistische basis GGZ.
Dat houdt in dat de huisarts u naar mij kan verwijzen indien er sprake is van een lichte tot
matige psychische stoornis of een vermoeden daarvan. U kunt hierbij denken aan:
Angsten en fobische klachten, depressie, psychische klachten na een traumatische
gebeurtenis, lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, dwangmatig
handelen of gedachten die steeds terug komen.
Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de
basis GGZ behandeld mogen worden. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek
e.a. zijn uitgesloten van de basisverzekering. U kunt hiervoor wel bij me terecht maar u zult
de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
De behandeling
Het eerste gesprek is een intakegesprek en is bedoeld om inzicht te krijgen in de
problematiek, de klachten die u ervaart en met welke zaken deze klachten mogelijkerwijs
samenhangen.
In aansluiting op dit gesprek zal mogelijk gebruik worden gemaakt van diagnostische
instrumenten. Veelal in de vorm van vragenlijsten.
Na de intake wordt een diagnose gesteld en bespreek ik met u in hoeveel gesprekken ik u
denk te kunnen helpen. Daarbij krijgt u een zorgproduct toegewezen dat iets zegt over de
lengte en intensiteit van de behandeling; kort, middel, intensief of chronisch.
Soms moet ik concluderen dat uw klachten niet binnen de basis GGZ verholpen kunnen of
mogen worden. Ik zal u dan terugverwijzen naar uw huisarts.
Aan het eind van de intake wordt het behandelplan opgesteld. Dit plan zal met u besproken
worden. Uw huisarts krijgt een kopie van dit behandelplan.
Als de behandelingen zijn afgerond volgt er een evaluatiegesprek. Na afsluiting van de
behandeling wordt de huisarts hierover schriftelijk ingelicht, tenzij u daartegen uw bezwaar
hebt kenbaar gemaakt.
Alle gesprekken duren gemiddeld 45 minuten.
De IJsvogel 103
7671 LH Vriezenveen
Tel.: 0546 – 562417
[email protected]
www.elpwortel.nl
KVK 08196335
Bereikbaarheid
Op maandag en donderdag kunt u mij rechtstreeks bellen op het telefonisch spreekuur:
maandag van 12.30 – 13.00 uur
en
donderdag van 11.30 - 12.00 uur.
Daarnaast kunt u ten allen tijde een bericht inspreken op mijn antwoordapparaat. Ik probeer
u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen, meestal dezelfde dag.
Vervanging tijdens ziekte of vakanties
Indien mogelijk wordt tijdens vakanties gezorgd voor vervanging. In alle gevallen van
afwezigheid is in noodsituaties de huisarts de meest aangewezen contactpersoon.
Privacy
Van elke behandeling wordt een dossier bijgehouden. U heeft recht op inzage in het dossier,
bij voorkeur wordt daarvoor een afspraak gemaakt. Het opvragen van informatie en overleg
met derden (familie, vertegenwoordigers van de werkgever) vindt alleen plaats na overleg
met u als cliënt. Na afsluiting van de behandeling wordt de huisarts hierover schriftelijk
ingelicht, tenzij u daartegen uw bezwaar hebt kenbaar gemaakt.
Kosten
Volwassenen hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische
hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de
vergoeding valt wel onder het eigen risico.
Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen
risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket
zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico € 385 per persoon, tenzij u zelf een hoger eigen
risico bent overeengekomen met uw zorgverzekeraar. Het eigen risico betaalt u aan uw
zorgverzekeraar.
Wie betaalt de rekening?
Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om
geregeld. Wanneer ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb dan krijgt u altijd zelf de
rekening. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar
vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Zie website.
In 2017 heb ik met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met CZ, Delta
Lloyd, Ohra.
Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u
plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Afspraken die u niet kunt nakomen,
dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Zo niet, dan wordt 50% van het
volledige tarief in rekening gebracht, tenzij in gevallen van aantoonbare overmacht of ziekte.
Download