Voorwaarden

advertisement
Voorwaarden
Creatieve therapie
 Alle bedragen zijn inclusief BTW, materialen en verslaglegging.
 Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast.
Privacy:
De therapeut heeft met de cliënt een vertrouwensrelatie. Kennis uit de behandeling
verkregen valt onder de geheimhoudingsplicht. Jongeren boven de 16 jaar hebben eerste
recht van inzage in rapportages alvorens ouder/verzorgers deze te zien krijgen.
In geval van een zeer zorgelijke situatie m.b.t. de cliënt zal de therapeut genoodzaakt
zijn contact op te nemen me ouders en/of behandelaar, dan wel crisisdienst.
Contact:
Voor vragen, afspraken en/of informatie kunt u bellen met 040-2522559.
Als er niet wordt opgenomen kunt u een voicemail inspreken en wordt u z.s.m.
teruggebeld.
Het terugbellen kan soms in de avonduren gebeuren.
U kunt ook mailen naar [email protected]
Afzeggen:
Afspraken worden minimaal 24 uur voor aanvang van het consult telefonisch (voicemail)
afgezegd. Als dit niet het geval is zullen er toch kosten gefactureerd worden aan de
cliënt.
Vergoedingen:
Voor mogelijkheden tot vergoeding kan het beste contact opgenomen worden met de
betreffende zorgverzekeraar. Op mijn website www.sannemarse.nl staat een overzicht
van de vergoedingsmogelijkheden zoals bekend bij onze vakvereniging FVB.
De client is zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.
Klachten:
Een folder over de klachtenprodecure is in te zien in de praktijkruimte.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards