ppt Dan.8

advertisement
1. leeuw
2. beer
3. panter
4. monster
1. Babylonië
2. Medië
3. Perzië
4. Griekenland
De vier profetieën van Daniël
Daniëls leeftijd?
606 Dan. 2 – Nebukadnessar’s droom
14
550 Dan.7 – eerste jaar Belsassar (regent onder Nabonidus)
70
548 Dan.8 – derde jaar Belsassar (regent onder Nabonidus)
72
539 Dan.9 – eerste jaar Darius de Mediër
81
535? Dan.10-12 – derde jaar Cyrus van Perzië
85
Medië-Perzië (twee hornige ram)
wordt verslagen door
Alexander de grote
(de horen op de geitebok)
Antiochus IV “Epifanes” (koning van 175 – 164 v.Chr.)
“Koning Antiochus, een god verschenen, drager van overwinning”
munt = 166 v.Chr. (één jaar na het stopzetten van de offers in de
tempel)
Vragen
Waarom zo’n profetie?
Waarom aan Daniël in Babylonië?
Wie wil de HERE hiermee aanspreken
en met welk doel?
Lessen op een rij



Wereldgeschiedenis wordt door God geleid met het oog op zijn
kerk, zie v.24
het belang van de dagelijkse offers bij onze band met God
de les van de ballingschap:
Evangelie = redding van Gods toorn, v.19
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards