Gezondheidskeuring

advertisement
Gezondheidskeuring
Diergeneeskundig onderzoek naar
polygene ziekten
Dr. vet. Claudine Van De Walle
Prof. em. Dr. med. Frank Comhaire
Polygene netwerken
Polygene-multifactoriële ziekten
Genetische aanleg
Gezond
Lifestyle
-Voeding→
overgewicht
<ω3 vetzuren
onevenwicht
- Behuizing
- Belasting
- Verzorging
- Stress
Slechte functie
Ziek
Milieu
-Giftige stoffen,
-Zware metalen
-Pesticiden
-Uitlaatgassen
- Hormoonverstoorders
Ziekten of trauma
-Ongeval
-Infectie….
Craniale acetabulaire rand
Dorsale acetabulaire rand (DAR)
Heupdysplasie
polygeen en multifactorieel
Voorbeeld: heupdysplasie
17 SNP’s (Duitse herder)
Heupartrose: een multifactoriële ziekte
Genetische aanleg
-
HD
Lifestyle
-Voeding→
overgewicht
<ω3 vetzuren
onevenwicht
- Behuizing
- Belasting
- Verzorging
- Stress
Gezond
Slechte functie
Artrose
Milieu
-Giftige stoffen,
-Zware metalen
-Pesticiden
-Uitlaatgassen
- Hormoonverstoorders
Ziekten of trauma
-Ongeval
-Infectie….
Genomische index (O.Distl, 2008)
berekend met 17 “merkers” bij Duitse herders
in relatie tot de FCI-klasse
Drempel
voor het
optreden van
artrose
Externe
factoren
Genetische
belasting
Interactie tussen genetische belasting
en externe factoren
Drempel voor
het optreden
van artrose
Externe
factoren
Constante genetische belasting
Belang van externe factoren in geval
van constante genetische belasting
Norberg hoeken
Verband tussen Norberghoek en FCI-klasse
Relative frequency (%)
60
B
50
A
C
40
30
D
E
20
10
0
70
75
80
85
90 95 100 105 110 115 120
Norberghoek (°)
Verband tussen
Norberg hoek,
genomische index
(O.Distl, 2008)
en FCI-klasse
Percentiele rangorde Norberghoek
(NA- 105°)
Relative frequency (%)
100
Dobermann
Border collie
80
60
40
20
0
80
85
90
95
100
105
Norberghoek
110
115
120
Overerfbaarheid (h2)
De mate waarin de variabiliteit van een bepaald
fenotypisch kenmerk wordt bepaald door de
genetische variabiliteit.
h2 kleiner dan 0.20 = geringe genetische invloed
h2 tussen 0.20 en 0.40 = matige “
“
“
h2 groter dan 0.40 = sterke
“
“
“
Overerfbaarheid (h2) HD
FCI klasse:
h2 = 0.35-0.40
Distraction index (Pennhip): h2 = 0.65-0.75
Genomische index (Distl): h2 = 0.65
Norberghoek (beeldanalyse): h2 = 0.75
Nut van percentiel rangorde bepaling van Norberghoek
Polygene netwerken
Autoimmuun ziekten
* Huid: sebadenitis
* Endocriene organen:
Schildklier: ziekte van Hashimoto
Bijnier: ziekte van Addison
Alvleesklier: diabetes ….
* Gewrichten: reumatoïde artritis
Autoimmuun ziekte: Sebadenitis
Autoimmuun ziekten
* Huid: sebadenitis
* Endocriene organen:
Schildklier: ziekte van Hashimoto
Bijnier: ziekte van Addison
Alvleesklier: diabetes …
* Gewrichten: reumatoïde artritis
Autoimmune thyroiditis
Diagnose
Bloedanalyse : schildklierhormonen,
bijnierhormoon (cortisol), reumatesten,
bloedstolling, suikergehalte
Radiologie, huidbiopsie, oogonderzoek,…
Ectropion
Autosomaal polygeen (met één «major gene»?)
Polygene overerving
Talrijke (andere) ziekten en afwijkingen waarvan de
prevalentie toeneemt door inteelt en
het streven naar “hypertypes”
Dank u voor uw aandacht
Download