Beroepsziekte

advertisement
Beroepsziekte
Wat is een beroepsziekte?
Volgens de Arbowet is een beroepsziekte een ziekte of aandoening die overwegend door het werk of door
arbeidsomstandigheden wordt veroorzaakt.
Beroepsziekten zijn vaak ‘gewone’ ziekten. Bij sommige van deze ziekten is het direct duidelijk dat ze
voornamelijk veroorzaakt worden door het werk. Zo hebben verschillende beroepen hun eigen
gezondheidsrisico’s, waardoor bepaalde ziekten in die beroepsgroepen vaak voorkomen. De alledaagse
benamingen voor dit soort ziekten maakt dat direct duidelijk: ‘schildersziekte’ (OPS), ‘bakkersastma’,
‘kapperseczeem.’
Bij andere ziekten is het niet direct duidelijk of de aard van het beroep of de arbeidsomstandigheden de
voornaamste oorzaak voor de ziekte zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor RSI en burn-out. Voorbeelden van veel
voorkomende beroepsziekten: RSI nek, schouder-, rug- en knieklachten; OPS; huidaandoeningen
(bijvoorbeeld kapperseczeem); long- en luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld bakkersastma);
lawaaidoofheid; burn-out; Post Traumatische Stressstoornis (PTSS); gezondheidsklachten door ongewenst
gedrag.
Er is mogelijk sprake van een beroepsziekte als een arts een van deze bovenstaande ziekten of aandoeningen
heeft geconstateerd, of als een arts een ziekte of aandoening heeft geconstateerd waarbij er duidelijk een
relatie is met de arbeidsomstandigheden op het werk.
Download