Exaamvragen `Theoretische Systematiek` 2004-2005

advertisement
Exaamvragen ‘Theoretische Systematiek’ 2004-2005
1.
« Linnaeus zorgde voor de loskoppeling van de diagnose en de naamgeving »
Licht toe.
2 . Geef de verschillen tussen de botanische en zoölogische nomenclatuur (kader
p 166)
3 . Stel een stroomdiagram op voor het verloop van een onderzoek naar de
classificatie van 328 indidviduen, deze worden opgedeeld in 6 soorten en 2
ondersoorten er is geen mogelijkheid tot het gebruik van chemische of genetische
kenmerken, wel pc en binoculair zijn voorhanden.
Volgende termen moeten teruggevonden worden : multivariate analyse,
geografische lokalisatie, heuristiek en fylogenetisch scenario.
4.
Geef een chronologische overzicht van het gebruik van genetische informatie.
5.
Situeer of bespreek volgende definities, namen of uitspraken.
Download