4.1Van stad naar wereldrijk

advertisement
4.1 van stad tot wereldrijk
Imperium Romanum
Wat gaan we doen?
• Van koninkrijk tot wereldrijk
• Rome onderwerpt Italië
• Rome controleert de zee
• Op zoek naar rijkdom en macht
• Van Caesar tot Augustus
• Vrede in het keizerrijk
Van koninkrijk tot wereldrijk
• 7 heuvels aan
de rivier de
Tiber
• Ab Urbe
Condita (=sinds
de stichting van
de stad) +/- 750
v. Chr.
Rome onderwerpt Italië
• Vanaf AUC (Ab urbe
condita) was Rome een
koninkrijk
• Tarquinius Superbus
laatste koning
• Vanaf 509 v. Chr. werd
Rome een Republiek
• Republiek:
• Staat zonder monarch
Het bestuur van de Republiek
• Volksvergadering
koost twee
mannen 
CONSULS
• Consuls werden
gesteund door
de rijkste
burgers van de
stadstaat 
Senatoren
Rome onderwerpt Italië
• Gunstige ligging Rome  Tiber
• Bevordering van handel door
samenwerkingsverdragen
• Rome onderwerpt tussen 350
en 270 v. Chr. bijna het hele
vasteland van Italië
Rome onderwerpt Italië
• Onderworpen volkeren mochten hun eigen grond en bestuur
behouden, maar:
1. Bewoners moesten trouw zweren aan Rome
2. Bewoners moesten indien nodig soldaten leveren
Rome controleert de zee
• Handelaren van
Rome waren erg
actief op de
Middellandse zee
• Bedreiging voor
Carthago
• Gevolg:
• De Punische
Oorlogen
De Punische oorlogen
• 264-241 v. Chr. Sicilië
veroverd door de
Romeinen
• 218-201 v. Chr.
veroveringen Oost-Spanje
• Hannibal!
• 149-146 v. Chr. Rome
veroverd Carthago
Van republiek tot keizerrijk
• Na Punische Oorlogen 
Rome concentreert zich op
Oosten
• Gebieden worden Romeinse
provincies
• Provincies werden bestuurd
door een Romeinse
gouverneur
• Provincies moesten ook
belasting gaan betalen
Van republiek tot keizerrijk
• 59 v. Chr. Consul Julius
Caesar krijgt de
opdracht om Gallië te
veroveren.
• 58-51 v. Chr. Gallische
oorlogen
• Triomftocht in Rome
door Julius Caesar
Van Caesar tot Augustus
• Senaat nam tijdens de
Republiek alle belangrijke
beslissingen
• Indien er een noodsituatie
was  dictator (6
maanden)
• 46 v. Chr. benoemde
Caesar zichzelf tot dictator
voor het leven
• 44 v. Chr. werd Caesar
vermoord door senatoren
• Octavianus nam wraak op
de moordenaars van
Caesar
• Gevolg:
• (nieuwe) Burgeroorlogen
Van Caesar tot Augustus
• Octavianus wint
burgeroorlog
• Gevolg:
• Keizerrijk
• Octavianus krijgt de
titel imperator
(machthebber) met de
eretitel Augustus (de
verhevene)
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards