Familieavond ACT, maart 2010

advertisement
Bevindingen steekproef somatische
screening
ACT team-2
J. Koerts Janmaat, 2011
Agenda
Punten die aan bod komen:
-ACT, algemene informatie
-Doelgroep ACT
-Achtergrond ontwikkeling concept somatische screening
-Bevindingen concept somatische screening ACT-2
-Wat gaat goed, wat kan beter?
Augustus, 2011
Wat betekent ACT?
- A: Assertive: hulpverleners gaan er op uit, nemen initiatief
- C: Community: in de gemeenschap, waar patiënten zich
bevinden
- T: Treatment: pragmatische behandeling, praktisch en zinvol
Augustus, 2011
Doelgroep ACT-2
Mensen met:
- Psychoses of andere ernstige psychische aandoeningen
+ verslaving aan middelen
+ daardoor problemen op diverse leefgebieden (EPA) :
huisvesting
financiën
studie en werk
sociale contacten en relaties
politie en justitie
maar ook : somatisch gebied
Augustus, 2011
Achtergrond ontwikkeling somatische
screeningslijst
- In de stad Utrecht te weinig aandacht voor somatische
complicaties bij de doelgroep met EPA.
- Somatische complicaties worden echter wel regelmatig
vastgesteld.
- Behoefte aan integrale behandeling.
- In 2009 in samenwerking met ketenpartners (CMB, Huisartsen,
SBWU, Leger des Heils en Altrecht) ontwikkeling van een
concept somatische screeningslijst specifiek voor de doelgroep
met EPA.
Augustus, 2011
Bevindingen steekproef ACT team-2
50 patiënten
Filtering op de meest voorkomende items:
- Bewegingsstoornissen
- Symptomen behorende bij het metabool syndroom
- Risico op/hebben van infectieziekten
-Complicaties tgv middelengebruik/-misbruik
Tevens filtering leefgewoontes: roken, bewegen, eetgewoontes
en gewicht.
Augustus, 2011
Bewegingsstoornissen tgv medicatieen/of middelengebruik/-misbruik
50 patiënten
Bradykinesie
Tillen/beven
0%
5%
10%
Augustus, 2011
15%
20%
25%
30%
35%
Symptomen metabool syndroom
50 patiënten
Afwijkingen cholesterol ?%
Hoge bloeddruk
Hart- en vaataandoeningen
Toename van gewicht
Overgewicht
Bloedsuiker ?%
Diabetes
0%
5%
Augustus, 2011
10% 15% 20% 25% 30%
(Risico op) infectieziekten
50 patiënten
Longaandoeningen (en COPD)
TBC ?%
SOA
0%
Augustus, 2011
20%
40%
60%
80%
Complicaties tgv middelengebruik/misbruik
50 patiënten
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Duizeligheid
Leverfunctiestoornissen
Kanker
Gebitsproblemen
Maag-darmklachten
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Augustus, 2011
Overige items/leefstijl
50 patiënten
Minder bewegen
Toename van gewicht
Ongezonde eetgewoontes
Roken
0%
20%
Augustus, 2011
40%
60%
80%
100%
Wat gaat goed?
Doelgroep met EPA :
- Wil zich wel laten screenen (80%)
- Wil wel contact met huisarts (94%)
- Wil wel bloedonderzoek laten doen (96%)
Er is en komt steeds beter zicht op de somatische complicaties
bij de doelgroep met EPA.
Augustus, 2011
Wat kan beter?
Concept somatische screeningslijst aanpassen in samenwerking
met de ketenpartners:
-Bij ‘Bewegingsstoornissen’ overwegen extrapiramidale
stoornissen op te nemen.
-Bij ‘symptomen behorende bij het metabool syndroom’ jaarlijks
bloedonderzoek betrekken/laten uitvoeren.
-Bij ‘(risico op) Infectieziekten’ overwegen de
behandelgeschiedenis op te nemen.
-Bij ‘Complicaties tgv middelengebruik/-misbruik’ gebruik te
maken van uitslag van de Europ-ASI.
-Tenslotte Gezondheidsbevorderende Hulp ontwikkelen binnen
de keten!
Augustus, 2011
Afsluiting
Kortom, veel gaat goed, maar het kan nog beter!
Hartelijk dank voor uw aandacht!
J. Koerts Janmaat, verpleegkundig specialist GGZ / teammanager ACT team-2, Altrecht
Augustus, 2011
Download