Drenthe prominent en succesvol in biobased

advertisement
Drenthe geeft waarde aan
groene producten
Foto’s: Jan Jager, foto wethouder Arends: WJ Kleppe, Assen
Biobased opbinddraad
voor tomaten
en komkommers
Medicijn tegen hartfalen
uit planten
Innovatieve tuinbouw
en agribusiness
De agrarische- en (glas)tuinbouwsector in Drenthe staan bekend om hun veerkracht en innovatieve werkwijze. Deze ondernemers lopen voorop in het benutten
van stoffen uit planten, in sensortechnologie en water- en nutriëntenmanagement.
Planten bieden van nature stoffen (plantinhoudstof) die unieke eigenschappen hebben. De specifieke teelt van deze gewassen en het toepassen van deze stoffen door
de verwerkende industrie is de kroon op de biobased economy. Drenthe heeft de
ondernemers en de kennis om dit te realiseren. De toepassing van reststromen en
het gebruik van plantinhoudstoffen als hoogwaardige grondstoffen voor de verwerkende industrie zijn unieke Drentse innovaties. Veel gewassen kunnen goed worden
benut als grondstof voor bepaalde kunststoffen, gezondere voeding en medicijnen.
Ook kunnen bepaalde biobased producten weer goed worden ingezet in de agrarische- of (glas)tuinbouwsector. Deze Drentse innovaties dragen dus sterk bij aan
een circulaire economie, waarin groene grondstoffen de basis zijn.
De tuinbouwsector in Zuidoost-Drenthe werkt samen met API-Institute en een
Duitse producent van bandgarens aan het vervaardigen van biobased plastics voor
verschillende toepassingen. Een mooi voorbeeld is het zogenaamde opbinddraad
voor tomaat- en komkommerteelt. De tomaten en komkommers groeien in de
tuinbouw via deze draden naar boven. Deze draden zijn in de regel gemaakt van niet
afbreekbaar plastic en zijn dus ook niet te composteren. Dit betekent dat de tuinbouwsector een extra handeling moet verrichten door het opbindtouw uit het groene
afval te sorteren. De ontwikkeling van dit composteerbaar (bio)opbindgaren (met
dezelfde eigenschappen als de synthetische variant) laat zien dat in Drenthe volop
wordt ingezet op innovatieve hoogwaardige Biobased producten.
In de tuinbouw en de agribusiness zet Drenthe in op de hoogwaardige toepassing
van biobased producten. Kennisinstellingen en ondernemers uit andere sectoren
dragen hier ook fors aan bij. Voor het ontwikkelen van slimme materialen (zoals
kunststoffen, chemicaliën en medicijnen) worden nieuwe gewassen geteeld onder
specifieke omstandigheden, of worden reststromen van bestaande gewassen
gebruikt. Deze ‘slimme’ materialen hebben een hogere toegevoegde waarde en
economisch rendement, wat noodzakelijk is in de omschakeling naar een Biobased
Economy.
De focus op het gebruik van plantinhoudstoffen voor de ontwikkeling van hoogwaardige producten met toegevoegde waarde én de inzet van toegepast onderzoek
voor de opschaling van die nieuwe slimme producten, maken van Drenthe een top
ondernemersregio voor hoogwaardige biobased productie.
Een prachtig voorbeeld van de hoogwaardige specialistische toepassing van plantinhoudstoffen uit de regio, is de kweek van Vingerhoedskruid. Door verschillende
bedrijven (SU Biomedicine, Boehringer Ingelheim, Triple E) en de proeftuin BCK wordt
in een grensoverschrijdend project gewerkt aan de hoogwaardige productie van deze
plant. In deze plant zit een stof (digoxine) die nodig is voor medicijnen tegen hartfalen.
Deze stof kan niet gesynthetiseerd worden en komt alleen voor in planten.
“De regio Emmen heeft al een fantastische
positie op het gebied van vezelchemie, de overgang naar
groene chemie maakt dit cluster nog robuuster.”
“Drenthe zet in op de top van de biobased piramide. Daar zijn onder nemersgeest, flexibiliteit en groene vingers voor nodig. Sterke business cases helpen daarbij, immers: Zien innoveren, doet innoveren!”
Bouke Arends, wethouder gemeente Emmen
Jolanda Heistek, aanjager BBE Zuidoost-Drenthe
Meer informatie
www.biobaseddrenthe.nl
Drenthe
prominent en
succesvol
in biobased
innovatie
Een krachtige regio
voor ondernemers
Een sterke agribusiness, (glas)tuinbouw- en
chemiesector, samenwerking met de juiste
kennisinstellingen, innovatieve ondernemers, de
logistieke mogelijkheden van Dryport EmmenCoevorden: Drenthe is een uitstekende basis voor
hoogwaardige biobased ontwikkelingen. En dus
is Drenthe dé regio voor het ontwikkelen en
opschalen van nieuwe biobased producten.
We brengen er toegepast onderzoek in de praktijk
en ontwikkelen nieuwe kennis in de chemie, food
en farma industrie. Die impact gaat over landsgrenzen heen: Drenthe als internationale bakermat
voor biobased innovatie en toepassing.
Want in Drenthe, daar gebeurt het al!
Samenwerking
draagt bij aan kennis
Zuidoost-Drenthe
dé regio voor
groene chemie
StendenPRE:
‘broedplaats voor jonge
bedrijven’
Jan Jager, lector StendenPRE
Zuidoost-Drenthe
prominent in kenniscluster
BBE!
Drenthe is leverancier van biobased kennis en producten op het gebied van groene
(vezel)chemie, agribusiness en (glas)tuinbouw. Door de aanwezigheid van deze
sectoren, de unieke logistieke mogelijkheden, en de samenwerking met gespecialiseerde kennisinstellingen, heeft Drenthe voor ondernemers de juiste randvoorwaarden om de Biobased Economy te ontwikkelen.
Drenthe zal in 2020 zijn uitgegroeid tot een volwaardig kenniscluster Biobased
Economy. De regio Zuidoost-Drenthe is de belangrijkste schakel naar die groei. De
nationaal toegekende status als knooppunt voor open innovatie in de chemiesector
(COCI) onder de naam Green PAC bevestigt dit. Met deze status zijn er extra mogelijkheden om (startende) ondernemers via toegepast onderzoek te faciliteren, om
concurrerende en innovatieve hoogwaardige biobased producten te produceren.
Door de verbindingen tussen het chemieknooppunt Green PAC (met bedrijvenpark
Emmtec als basis), de nieuwe masteropleiding Kunststoftechnologie aan Stenden
Hogeschool en de aanwezige agro- en tuinbouwsector, kunnen ondernemers,
onderzoekers, studenten en kennisinstellingen elkaar goed vinden en versterken:
Drenthe heeft ‘groen’ goud in handen.
Zowel StendenPRE (samenwerking tussen Stenden, API-Institute en Emmtec
Services) als de Proeftuin BCK (samenwerking tussen tuinbouwsector, kennisinstellingen en de verwerkende industrie) zijn goede voorbeelden van de beoogde
kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden.
Binnen StendenPRE ligt de nadruk op de (vezel)chemie en binnen de Proeftuin BCK
op innovatie in de (glas)tuinbouw. Beide maken gebruik van ondernemersnetwerken
en kennisdeling om te komen tot nieuwe hoogwaardige producten.
“Zowel letterlijk als figuurlijk zijn de lijnen kort in Drenthe. Bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheden weten elkaar goed te vinden. Deze vorm van ketensamenwerking maakt Drenthe
een sterspeler in de Biobased Economy. Dit biedt nieuwe marktkansen en een impuls
voor de werkgelegenheid.”
Ard van der Tuuk, gedeputeerde provincie Drenthe
De chemische industrie in Drenthe heeft een top 3 positie in Europa op het gebied
van innovaties in de kunststofbranche en industriële garens (vezelchemie). De helft
van de synthetische vezelproductie van Nederland wordt op het Emmtec terrein in
Emmen gemaakt. De volgende stap is de inzet op groene chemie. Gevestigde grote
bedrijven en ondernemers uit het MKB haken nu al in op de ontwikkeling richting
een Biobased Economy. Het bedrijfsleven, de Drentse overheden en excellente
kennisinstellingen trekken hierin gezamenlijk op.
Een mooi voorbeeld is het in 2011 opgerichte StendenPRE. PRE staat voor Polymer
Research & Education en biedt ondernemers, onderwijs en onderzoekers de
mogelijkheid te werken aan sterke innovatieve groene producten op het gebied van
plastics. Onlangs heeft deze samenwerking er toe geleid dat deze partijen
gezamenlijk de status van Centre for Open Chemical Innovation (COCI) hebben
gekregen onder de naam Green PAC (Polymer Application Centre.) De regio (met
Emmen als centrum) is daarmee het belangrijkste knooppunt in Noord-Nederland
als het gaat om kennis en innovaties in de groene chemie.
“De regio Zuidoost-Drenthe, met Emmen als centrum, bruist van de Biobased activiteiten.
Ik ben er van overtuigd dat dit onze economie sterker maakt en Drenthe nieuwe
werkgelegenheid oplevert.”
Nynke Houwing, wethouder gemeente Emmen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards