Jongeren maken theater over hun vertrek uit Drenthe

advertisement
13 oktober 2012 , pag. 11
Jongeren maken theater over hun vertrek uit Drenthe
VRAAG & ANTWOORD
EVA WORTMANN
Het Drentse jongerentheater Loods 13 stort zich
de komende tijd op een
echt Drents fenomeen:
jongeren die weg willen.
Lessen en voorstellingen
draaien om de eigen verhalen van de deelnemende
jongeren. Artistiek leider
Eva Wortmann van het
nog jonge jongerentheater
vertelt waarom.
Door Bernd Otter
Het gaat om een nieuwe koers
voor Loods 13?
"Zoiets groeit. We zijn begonnen
als jeugdtheater, maar hebben
de aandacht wat verlegd naar
jongeren van 10 tot en met 20
jaar. In De Muzeval in Emmen
zijn we al begonnen met de lessen, in Hoogeveen en Assen
kunnen er nog wat cursisten bij.
Ik wil de wereld voor deze jongeren meer inhoud geven door samen met ze te zoeken naar wat
ze willen, kunnen en mogen en
dan vooral het waarom."
En zo kom je op de vraag waarom jongeren willen vertrekken?
"Ja, dat valt hartstikke op. Bijna
alle jongeren in Drenthe waar ik
mee te maken heb gehad willen
weg uit Drenthe. En dan is Groningen nog dichtbij als bestemming. Een papiertje halen en
dan de wereld in. Heel fascine-
En die persoonlijke verhalen
worden dan verwerkt in voorstellingen?
"Ja, we hebben het de Ik vertrekmonologen genoemd. Die willen
we uitvoeren in leegstaande
winkelpanden op zoveel mogelijk plekken in Drenthe. Het
worden zeker dertig van die monologen, waar het winkelend
publiek dus wordt geconfronteerd met het verhaal van een
jongere. Daarnaast presenteren
we ons komend jaar op het Axisfestival in Assen en het Festival
der Aa in Schipborg."
¬ Eva Wortmann
rend, want elk verhaal is uniek.
Er zijn er ook die later terug ko-
men, maar daar kunnen we het
later nog wel eens over hebben."
Had je niet een wat positiever
onderwerp kunnen bedenken?
"Nou, we proberen het niet negatief te brengen. Het geeft wat
inzicht in de belevingswereld
van jongeren in Drenthe. Het
zijn pure verhalen en daardoor
herkenbaar."
Is er genoeg talent onder de
jongeren?
"Ja, nou en of. En ook wel belangstelling, alleen moet je ze vaak
over een drempel helpen. Ze leren wekelijks een paar uur toneelspelen en theater maken.
Het is gewoon leuk om in teamverband te leren hoe je jezelf kan
presenteren en uitdrukking te
geven aan je verhaal."
Waar kunnen jongeren zich
melden?
"Op www.loods13.nl is alle informatie te vinden."
@
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards