Roeland Bosch - BioBased Economy

advertisement
WELKOM
Netwerkbijeenkomst Biobased Economy
Circustheater Scheveningen
7 juni 2011
Roeland Bosch
Interdepartementaal Progamma
Biobased Economy
Programma
14.30 uur Ontvangst deelnemers met koffie/thee
15.00 uur Opening plenair programma door dagvoorzitter
Roeland Bosch.
15.05 uur Bijdragen van:
Renee Bergkamp
Rein Willems
Tjerk Wagenaar
Mees Hartvelt
16.00 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde programma
Twitterfountain
Twitter uw reactie en bevindingen voor
het verslag van de dag met
#netwerkbbe
Rein Willems
Topgebied Chemie
Visie op de Biobased Economy
•
•
•
•
Transitie naar gebruik van groene grondstoffen
Transitie naar een veilige voedselvoorziening
Reductie van footprint naar gesloten en kleine
kringlopen
Gebruik van de complexiteit van agrarische
grondstoffen, de visie gerealiseerd
Belemmeringen
•
•
•
•
•
•
•
•
De chemische industrie heeft toegang nodig tot
grondstoffen tegen wereldmarktprijzen
Accijns-en belastingheffing op basis van CO2
Agrarische mest- en reststoffen en sluiten van kringlopen
Vergunningverlening moet eenvoudiger en sneller
Experimenteerruimte is belangrijk voor innovatieve
processen
Verkokering/hokjesgeest
Gebrek aan maatschappelijk draagvlak en communicatie
Het “claimen” van de transitie
Transitiepaden
•
•
•
•
•
Duurzame productie en ontwikkeling van biomassa
Duurzame biomassa importketens
Coproductie van materialen, chemicaliën, biobrandstoffen en energie
Groen gas
Innovatieve toepassingen in de chemie
Organisatie & Governance
Een Coördinatiegroep voor aanpak, samenwerking, inbedding
over de topsectoren.
•
•
•
•
•
Samenhang in bestaande en te ontwikkelen nationale en EU
innovatieprogramma’s
Formulering van de taakstellingen in de te ontwikkelen programma’s
Advisering over de consistentie in het overheidsbeleid, waaronder de
wet- en regelgeving op het gebied van BBE en ontwikkeling van een
level playing field of preferentieel beleid voor de ontwikkeling van BBE
Ontwikkeling en coördinatie van gemeenschappelijke communicatie en PR
rond innovatieprogramma’s
Lobbyen voor realisatie van grote topgebied overschrijdende projecten en
programma’s
DANK VOOR UW AANDACHT!!
Twitter uw reactie en bevindingen voor het
verslag van de dag met
#netwerkbbe
Download