Het Romeinse Rijk - Noordhoff Uitgevers

advertisement
ICT Lesbrief het onderwerp
Het Romeinse Rijk
Voor leerlingen van 1 vmbo t/havo
Met deze lesbrief kunt u
uw leerlingen 1 lesuur laten
werken met de ICT van de
geschiedenismethode
Indigo van WoltersNoordhoff. U hebt een
leuke lesvariatie en maakt
meteen kennis met de ICT
van Indigo. De achterzijde
van deze brief bevat vier
opdrachten over het
thema: Het Romeinse Rijk.
Uw leerlingen kunnen
meteen aan de slag.
Wat heeft u nodig voor de les?
Welke onderwerpen worden behandeld?
Een computerlokaal (kijk voor de voorwaarden om de
les vlekkeloos te laten verlopen in de begeleidende
brief ).
Kopieën van de achterzijde van deze lesbrief voor uw
leerlingen.
De zogenaamde i-go opdrachten vindt u op
http://th1.indigo.wolters.nl. U komt terecht bij de
inhoudsopgave van deel 1 vmbo t / havo. Kies hoofdstuk 4. U ziet de i-go opdrachten 1 t/m 4. De opdrachten kunnen in 1 lesuur worden gemaakt.
Het overkoepelende thema van de vier opdrachten is in hoeverre het Romeinse Keizerrijk een
eenheid was en wat daar wel en niet toe bijdroeg.
Indigo en ICT
De i-Module is een integraal onderdeel van de
geschiedenismethode Indigo. De ICT sluit aan op de
didactiek, de inhoud en de structuur van de boeken.
De leerlingen worden vanuit het werkboek naar de
leerlingensite verwezen om daar via interactieve verwerkingsopdrachten met simulaties, animaties en
video’s op een andere manier met de lesstof bezig te
zijn, gericht op inleving. De i-Module bestaat uit i-go
opdrachten en oefentoetsen en is vrij toegankelijk op
het internet, maar ook beschikbaar op leerlingen cdroms of op een cd-rom met een intranetversie voor
het schoolnetwerk.
De opdrachten van deze lesbrief zijn slechts een kleine selectie uit de ICT van Indigo. De ICT komt met
name tot z'n recht in samenhang met de andere
onderdelen van de methode.
Opdracht 1 gaat over het Romeinse wegenstelsel.
Aan de orde komen de ligging en aanleg van de
wegen, en het reizen over de wegen.
Opdracht 2 gaat over Brood en Spelen in het
amfitheater. Aan de orde komen de bouw van het
Colosseum, gladiatorenspelen en restanten van
amfitheaters in Europa.
Opdracht 3 gaat over de verspreiding van het
christendom. Aan de orde komen de reizen van
de apostel Paulus en het ontstaan van kerkgebouwen.
Opdracht 4 gaat over Romeinse badhuizen.
Leerlingen krijgen onder andere een rondleiding
door een badhuis en leren over het verwarmingssyteem.
i-go
4 Het Romeinse Rijk
Internetopdrachten:
Het Romeinse Rijk: een eenheid?
Ga naar hv1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 4,
opdracht 1.
Ben je klaar met de opdrachten op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdracht.
a Waarvoor werden de Romeinse wegen gebruikt?
Noem twee toepassingen.
b Vergelijk de Romeinse wegen met de moderne
wegen. Noem een overeenkomst en een verschil.
c Heeft het Romeinse wegennet bijgedragen aan
de eenheid in het Romeinse rijk? Leg je antwoord
uit.
2 Ter vermaak van de Romeinen werden in het
amfitheater spelen gehouden. Met duizenden
tegelijk stroomden in Rome de toeschouwers
naar het Colosseum waar wilde beesten elkaar
bevochten. In deze internetopdracht onderzoeken we hoe de spelen eruit zagen. En vonden de
spelen alleen in Rome plaats?
Ga naar hv1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 4,
opdracht 2.
Ben je klaar met de opdrachten op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdracht.
a Waarom werden er spelen gehouden? Noem twee
redenen.
b Stel je voor: jij leefde zo’n tweeduizend jaar
geleden in Rome. Wat zou jij dan vinden van de
gladiatorengevechten in het Colosseum? Leg je
mening uit.
c Hebben de spelen bijgedragen aan de eenheid in
het Romeinse rijk? Leg je antwoord uit.
3 De eerste christenen woonden in Judea, het
huidige Israël. Vanuit Judea trokken de leiders
van de eerste christenen, de apostelen, door het
Romeinse rijk. Overal waar ze kwamen stichtten
ze christelijke gemeenten. In deze internetopdracht onderzoeken we hoe het christendom
zich verspreidde en hoe de eerste kerkgebouwen ontstonden.
Ga naar hv1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 4,
opdracht 3.
Ben je klaar met de opdrachten op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdracht.
a Bedenk waarom de apostelen het belangrijk
vonden dat het christelijk geloof werd verspreid.
b Hoe zie je dat er een relatie is tussen het vroege
christendom en het Romeinse rijk?
c Droeg het christendom bij aan een eenheid in
het Romeinse rijk? Leg je antwoord uit.
4 De Romeinen kwamen ook naar Nederland. In
Nederland zijn dan ook veel sporen terug te
vinden van de Romeinen. Eén van de bekendste
opgravingen betreft de ruïne van een Romeins
badhuis in het Limburgse Heerlen. In deze
internetopdracht onderzoeken we hoe een
bezoek aan een Romeins badhuis verliep.
Ga naar hv1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 4,
opdracht 4.
Ben je klaar met de opdrachten op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdracht.
a Waarom gingen Romeinen graag en veel naar
het badhuis? Noem twee redenen.
b Droeg de Romeinse badcultuur bij aan de
eenheid in het Romeinse rijk? Leg je antwoord
uit.
.../...
1 Tegenwoordig zijn we gewend om veel te reizen.
Mensen en goederen verplaatsen zich met grote
snelheid door Europa. De basis van dit vervoerssysteem is al gelegd in de Romeinse oudheid. In
deze internetopdracht gaan we onderzoeken hoe
en waar de Romeinen hun wegen aanlegden.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards