indigo vmbo kgt - Noordhoff Uitgevers

advertisement
ICT Lesbrief het onderwerp
Sport en vermaak in de Oudheid
Voor leerlingen van 1 vmbo kgt
Met deze lesbrief kunt u
uw leerlingen 1 lesuur laten
werken met de ICT van de
geschiedenismethode
Indigo van WoltersNoordhoff. U hebt een
leuke lesvariatie en maakt
meteen kennis met de ICT
van Indigo. De achterzijde
van deze brief bevat drie
opdrachten over het
thema: Sport en vermaak
in de Oudheid. Uw leerlingen kunnen meteen aan de
slag.
Wat heeft u nodig voor de les?
Welke onderwerpen worden behandeld?
Een computerlokaal (kijk voor de voorwaarden om de
les vlekkeloos te laten verlopen in de begeleidende
brief ).
Kopieën van de achterzijde van deze lesbrief voor uw
leerlingen.
De zogenaamde i-go opdrachten vindt u op
http://kgt1.indigo.wolters.nl. U komt terecht bij de
inhoudsopgave van deel 1 vmbo kgt. Kies hoofdstuk
3. U ziet de i-go opdrachten 1 t/m 3. De opdrachten
kunnen in 1 lesuur worden gemaakt.
Het overkoepelende thema van de drie opdrachten is de vraag met welke vormen van
sport en vermaak mensen zich in de Oudheid
bezighielden.
Indigo en ICT
De i-Module is een integraal onderdeel van de
geschiedenismethode Indigo. De ICT sluit aan op de
didactiek, de inhoud en de structuur van de boeken.
De leerlingen worden vanuit het werkboek naar de
leerlingensite verwezen om daar via interactieve verwerkingsopdrachten met simulaties, animaties en
video’s op een andere manier met de lesstof bezig te
zijn, gericht op inleving. De i-Module bestaat uit i-go
opdrachten en oefentoetsen en is vrij toegankelijk op
het internet, maar ook beschikbaar op leerlingen cdroms of op een cd-rom met een intranetversie voor
het schoolnetwerk.
De opdrachten van deze lesbrief zijn slechts een
kleine selectie uit de ICT van Indigo. De ICT komt
met name tot z'n recht in samenhang met de andere
onderdelen van de methode.
Opdracht 1 gaat over Brood en Spelen in het
amfitheater. Aan de orde komen de bouw van
het Colosseum, gladiatorenspelen en restanten
van amfitheaters in Europa.
Opdracht 2 gaat over de Olympische Spelen.
Leerlingen krijgen de verschillen te zien tussen
de oorspronkelijke en de hedendaagse Spelen.
Opdracht 3 gaat over Romeinse badhuizen.
Leerlingen krijgen onder andere een rondleiding door een badhuis en leren over het
verwarmingssyteem.
i-go
3 Grieken en Romeinen
Internetopdrachten:
Sport en vermaak in de Oudheid
1 Lees de tekst hieronder.
Tweeduizend jaar geleden was Rome al een drukke, bruisende stad. Af en toe was het dan ook
hoog tijd voor wat ontspanning. De keizer en de
rest van het bestuur van het Romeinse Rijk organiseerden Brood en Spelen om het volk rustig te
houden. Er werd gratis brood uitgedeeld en spectaculaire gladiatorenspelen georganiseerd. Deze
werden niet alleen in Rome gehouden, maar in het
hele Romeinse Rijk.
Ga naar kgt1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 3.
Maak opdracht 1.
Ben je klaar met de opdracht op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdrachten.
Worden er nu ook nog activiteiten voor de bevolking georganiseerd, die je kunt vergelijken met de
Brood en Spelen van de Romeinen?
Leg uit waarom je denkt van wel, of waarom je
denkt van niet.
Welke sporten deden de oude Grieken ook al op
hun Olympische Spelen?
Let op: vijf antwoorden zijn goed. Kruis die aan.
hardlopen
zwemmen
discuswerpen
worstelen
voetbal
verspringen
volleybal
zeilen
paardrijden
tennis
3 Lees de tekst hieronder.
De Romeinen zijn ook in Nederland geweest. In
Nederland zijn dan ook veel sporen van de
Romeinen gevonden. Vooral in het zuiden, want
daar waren de Romeinen een paar eeuwen lang de
baas. Archeologen hebben niet alleen voorwerpen
van de Romeinen gevonden, zoals munten of een
helm, maar ook resten van gebouwen. Bekend is
de ruïne van een Romeins badhuis in Heerlen (in
Limburg). Daaroverheen is nu een museum
gebouwd, dat je kunt bezoeken.
Ga naar kgt1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 3.
Maak opdracht 3.
Ga naar kgt1.indigo.wolters.nl hoofdstuk 3.
Maak opdracht 2.
Ben je klaar met de opdracht op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdracht.
a Hoe werd een Romeins badhuis ook wel
genoemd?
Kruis het juiste antwoord aan.
arena
circus
thermen
b Waarom gingen de Romeinen zo vaak naar het
badhuis? Geef drie redenen.
1
2
3
.../...
2 Lees de tekst hieronder.
De oude Grieken vonden sport erg belangrijk. Door
te sporten trainde je je lichaam ook voor het oorlog voeren. Maar de Grieken zagen in de sport ook
een manier om de goden te vereren. In het oude
Olympia werden om de vier jaar sportwedstrijden
gehouden, ter ere van de oppergod Zeus. Het
waren de Olympische Spelen.
Ben je klaar met de opdracht op de Indigosite?
Maak dan nu de volgende opdrachten.
Download