VAK: ANW

advertisement
VAK: ANW
HAVO 5
2013/2015
Theoretisch deel
Periode
Leerstof
Praktische opdracht
SLU
Contact
(kwartieren)
Weging
T
5.1
1. Ziekte en gezondheid
2. Kosmos
8
1
1
5.2
3. DNA
4
1
5.3
4. Geloof en wetenschap
4
1
5.1 en 2
Omschrijving
Werkstuk met powerpoint of
poster presentatie
Weging
P
2
Inleiding : Toetsing: Het theoretisch deel wordt cijfermatig afgetoetst met drie theoretische eindtoetsen en met werkopdrachten tijdens de
les, die gelden als een onderdeel van de theoretische eindtoetsen. Theorie 60% en opdrachten 40%.
Weging:
 ESE = (2T5.1 + 1T5.2 + 1T5.3 + 2P ) / 6
Handelingsdeel: n.v.t.
Praktische opdracht: De praktische opdracht is een werkstuk met poster/powerpoint presentatie, zoals beschreven in het
uitgedeelde voorschrift. De opdracht wordt per persoon gedaan, individuele pres(en)tatie. De beoordeling van de presentatie
vindt plaats volgens het uitgereikte beoordelingsformulier, zoals ook gebruikt bij PWS-presentaties.. In periode 5.1 en 5.2 kan dit
worden afgerond.
Overig: Het cijfer voor ANW maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer (zie algemene deel PTA).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards