Grote bol: http://brunelleschi

advertisement
Kleine bol: Het menselijk lichaam (met plaatje van fig. 1)
Inleiding
Leonardo da Vinci is een van de eerste die echt
onderzoek heeft gedaan naar de anatomie van de mens
en het ook heeft opgeschreven. Omdat zijn onderzoek
niet bekend mocht worden heeft hij alles dat hij bij de
tekeningen schreef in spiegelbeeld neer gezet. Wat hij
leerde over het menselijk lichaam leerde hij zichzelf. Hij
deed dat op een wel heel bijzondere manier, hij stal in
het holst van de nacht de lichamen van pas gestorven
mensen uit hun graven. Vervolgens ontleedde hij deze
lichamen thuis. Dit was in die tijd de enige manier om het
menselijk lichaam van binnen te bekijken omdat het
verboden was door de kerk.
figuur 1
Product
Je maakt één of meerdere levensgrote posters en tekent daarin de verschillende
lichaamsstelsels en een aantal organen. Het lichaam dat je op de poster maakt heeft
dezelfde houding als in figuur 1.
Opdracht
1. Op de poster(s) komen de volgende stelsels te staan:
-
Bloedstelsel
Beenderenstelsel
Spierstelsel
Uitscheidingsstelsel
Zenuwstelsel
Spijsverteringsstelsel
Ademhalingsstelsel
Iedere leerling onderzoekt één of twee stelsels. Met elkaar verwerk je deze informatie
via tekeningen en informatie teksten op de poster(s).
Je maakt met je themagroepje een plan van aanpak. Hierin staat een rolverdeling,
wat je wanneer gaat doen en het materiaal de je nodig hebt.
Lever dit in voordat je aan de poster begint!!!
2. Per stelsel werk je twee organen uit. Deze organen teken je in het stelsel op de
poster en je maakt een informatieve tekst over de organen.
3. Vorm een tweetal en wissel met elkaar uit wat jullie stelsels met elkaar te maken
hebben. Schrijf hierover samen een informatieve tekst.
Beoordeling
Je krijgt een eindgesprek over wat je geleerd hebt over het menselijk lichaam. Je
kunt over alle lichaamsstelsels iets vertellen. Van ieder stelsel kun je minimaal één
orgaan noemen en vertellen hoe het werkt.
Bronnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_lichaam
Download