BLOK 6 Cijferen: Delen door een kommagetal. Toepassingen

advertisement
Meetkunde: Ruimtefiguren
DE KUBUS is een ruimtefiguur begrensd door zes vierkanten.
- Een kubus is een veelvlak met zes vlakken: vier zijvlakken,
een bovenvlak en een grondvlak.
- De zes vlakken zijn vierkanten.
- Hoe je een kubus ook legt, hij ziet er altijd hetzelfde uit.
- Een kubus heeft 12 ribben. Die zijn allemaal even lang.
DE BALK: een ruimtefiguur begrensd door zes rechthoeken.
- Een balk is een veelvlak met zes rechthoeken: vier zijvlakken,
een bovenvlak en een grondvlak.
- De zes vlakken zijn rechthoeken. Die zijn twee aan twee gelijk.
- Een balk heeft 12 ribben, waarvan er telkens 4 even lang zijn.
DE PIRAMIDE: een ruimtefigur begrensd door een veelhoek
en driehoeken die in een punt samenkomen.
DE BOL: Een bol is een ruimtefiguur die je verkrijgt als je een
cirkel "wentelt" rond zijn diameter.
DE CILINDER: is een ruimtefiguur begrensd door twee even
grote cirkels en een gebogen oppervlak (in de vorm van een
rechthoek dat zich rond de twee cirkels buigt).
DE KEGEL is een ruimtefiguur met een cirkel als grondvlak en
een top precies in het midden boven het grondvlak.
Bewerkingen met breuken
Breuken optellen
Stap 1: Gelijknamig maken
Stap 2: Tellers optellen, noemer blijft.
Stap 3: Vereenvoudigen als het kan.
Breuken aftrekken
Stap 1: Gelijknamig maken
Stap 2: Tellers aftrekken, noemer blijft.
Stap 3: Vereenvoudigen als het kan.
Een breuk vermenigvuldigen met een breuk.
Stap 1: Teller x teller en noemer x noemer.
Stap 2: Vereenvoudigen als het kan.
Een breuk delen door een breuk.
Stap 1: Vermenigvuldigen met de omgekeerde breuk.
DUS = Ik schrijf mijn eerste breuk over.
Delen wordt vermenigvuldigen.
Ik draai mijn tweede breuk om.
Ik los op.
Stap 2: Vereenvoudigen als het kan.
LET OP!
Zorg steeds dat je 2 breuken hebt.
Maak van een natuurlijk getal een breuk door er noemer “1”
onder te zetten!
BLOK 6
Toepassingen
Cijferen: Delen door een kommagetal.
Stap 1: Schrijf je deling netjes op. Laat plaats genoeg achter
je deeltal voor eventuele nullen.
Stap 2: Trek met groen een lijn waar de echte komma staat.
Stap 3: Haal de komma met groen uit je deler door te
vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000 en verplaats
de komma in je deeltal evenveel rangen.
(= de delingshalter!)
Let op! Soms moet je nullen bijvoegen!
Stap 4: Kijk hoe nauwkeurig je moet delen: tot op 0,1; 0,01
of 0,001 en zorg dat je deeltal het juiste aantal cijfers
na de komma heeft.
Stap 5: Begin aan je deling!
A. Schat het cijfer van je quotiënt.
B. Vermenigvuldig de deler met het geschatte cijfer.
C. Controleer! Je product moet kleiner zijn!
D. Trek af.
E. Controleer! Je verschil moet kleiner zijn dan je
deler!
F. Laat je volgende cijfer zakken en doe op dezelfde
manier verder.
G. Zet de komma in je quotiënt als je de groene
komma tegenkomt.
Stap 6: Noteer de rest. Kijk naar de groene lijn die je in
stap 2 getrokken hebt om te weten waar de komma in
je rest komt.
Meten: LIJNSCHAAL EN BREUKSCHAAL:
Bekijk het filmpje opnieuw
http://vimeo.com/59131247
Meten: AFSTAND, SNELHEID EN TIJD
Bekijk het filmpje opnieuw
http://vimeo.com/60670528
Let op:
Kijk goed je getallenkennis na => alles wat je al over
breuken geleerd hebt, moet je kennen!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards