Opvolging brucellose Namen - Federaal Agentschap voor de

advertisement
Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de
voedselketen
OPVOLGING BRUCELLOSE NAMEN
Raadgevend comité 28-03-2012
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Historiek:
• Landbouwbedrijf te Franc – Warêt, provincie
NAMEN.
• Na kalving via keizersnede op 23/02/2012, 10 dagen
voor einde dracht (kalf dood).
• 06/03/2012 : serologische analyse op het
moederdier, positief resultaat en positieve
bacteriologische cultuur op Brucella. Tweede
verwerping -> eveneens positief na analyse.
• 07/03/2012 : aangifte van de haard, bevel voor bilan
en slachtbevel binnen de maand + bemonsteringen
in het slachthuis : in uitvoering. Epidemiologisch
onderzoek wordt aangevat.
• Zelfde profiel als de stam van de haard in Haccourt in
2010 en als de Belgische stam in de jaren 90.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2
Landbouwbedrijf:
• 263 runderen:
- Type melkkoeien : 10 zwartbonte koeien voor
inplanting van embryo’s
- Type vleeskoeien : 191
- Vleesstieren : 62
• Geen levering aan melkerijen noch zuivelproductie.
• Er wordt geen vlees op de hoeve verhandeld.
• Inwinnen van sperma.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3
Landbouwbedrijf:
• Sinds januari 2008 (info via ARSIA): 13 analyses
ingevolge verwerpingen, onvoldragen vrucht en
negatief geteste runderen.
• Laatste serologische bilan in 2009 : negatief.
• Vrije stalling in hangar (boxen van 8 à 10 runderen)
en enkele stallen voor kalveren, een isoleerstal, een
stal voor het kalven. Algemene indruk : zeer goed
• Associatie van 3 dierenartsen.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
4
Epidemiologie:
• Kantelmomenten :
- 10/02/2011 : laatste normale kalving van het rund
waarvan op 23/02/2012 een positief resultaat
bekomen werd.55555
- 25/11/2011 : laatste verwerping waarvan het
analyseresultaat negatief bleek.
- 23/02/2012 : kalving met positief resultaat.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
5
Samenvatting contactbedrijven:
• De enquête bracht +/- 200 contactrundveebedrijven
aan het licht :
– Buren van de weiden
– Buren van het veebeslag
– Dieren binnengebracht in de haard
– Dieren vertrokken uit de haard
– Contacten via : - de praktijkdierenartsen
- de dierenartsen-inseminatoren
- de dierenartsen die embryo’s
overplanten
- prijskampen
- andere (bezoeken, uitlenen
materiaal,…)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
6
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
7
Samenvatting contactbedrijven :
• De contactbedrijven worden geklasseerd aan de
hand van een risicoanalyse :
- Veebeslagen met hoog risico : worden geblokkeerd
en een bilan (binnen de 15 dagen) is vereist.
- Veebeslagen met laag risico : worden geblokkeerd
en een bilan (binnen de 3 weken) is vereist.
WIJZIGING VAN HET RISICONIVEAU IS MOGELIJK
IN FUNCTIE VAN DE ENQUETE- EN DE
ANALYSERESULTATEN
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
8
Maatregelen in de contactbedrijven :
1) Runderen uit de haard die in de contactbedrijven
worden binnengebracht :
A) na 25/11/2011:
- Opschorten van het sanitair statuut
- Verbod op weidegang
- Slachten van het (de) betrokken rund(eren).
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
9
Maatregelen in de contactbedrijven :
Bemonsteringen in het slachthuis + cultuur.
Indien het resultaat van deze bemonsteringen in
het slachthuis negatief is, blijft het veebeslag
geblokkeerd, maar is weidegang mogelijk,
behalve voor de drachtige dieren. Een tweede
serologisch bilan van het beslag moet na 6 tot 8
weken worden uitgevoerd.
Resultaat : 1 positief rund in een veebeslag in
Oost-Vlaanderen -> bevestigd door het CODA.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
10
Maatregelen in de contactbedrijven :
1) Runderen uit de haard die in de contactbedrijven
worden binnengebracht :
B) tussen 10/02/2011 en 25/11/2011:
- Opschorten van het sanitair statuut
- Verbod op weidegang
- a) Alle aanwezige runderen : Individuele
bloedmonsters tegen 28/3/2012, tweede
bloedmonster na 6 tot 8 weken.
- b) Niet alle runderen aanwezig : serologisch
bilan tegen 28/03/2012, tweede bilan na 6 tot 8
weken.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
11
Maatregelen in de contactbedrijven :
2) Veebeslag van oorsprong van runderen aangekocht
door het haardbeslag :
- Opschorting van het statuut
- Verbod op weidegang
- Serologisch bilan vóór 28/03/2012. Indien
resultaat van dit bilan negatief is, blijft het beslag
geblokkeerd, maar weidegang mogelijk behalve
voor drachtige dieren. Een 2de serologische
bilan moet na 6 tot 8 weken worden uitgevoerd.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
12
Maatregelen in de contactbedrijven :
3) Contact via het cliënteel van de praktijkdierenartsen
vanaf 23/02/2012 :
- Opschorting van het statuut
- Verbod op weidegang
- 1ste serologische bilan vóór 28/03/2012
Indien het resultaat van dit bilan negatief is, blijft het
beslag geblokkeerd, maar weidegang is mogelijk
behalve voor drachtige dieren. Een 2de serologische
bilan moet na 6 tot 8 weken worden uitgevoerd.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
13
Maatregelen in de contactbedrijven :
4) Contact via het cliënteel van de praktijkdierenartsen
vóór 23/02/2012 :
- Opschorting van het statuut
- Verbod op weidegang
- 1ste serologische bilan vóór 03/04/2012.
Indien het resultaat van dit bilan negatief is, blijft
het beslag geblokkeerd, maar weidegang is
mogelijk behalve voor drachtige dieren. Een 2de
serologische bilan moet na 6 tot 8 weken worden
uitgevoerd.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
14
Maatregelen in de contactbedrijven :
5) Contact vanaf 25/11/2011 via het cliënteel van de
dierenartsen die kunstmatige inseminaties uitvoeren
en embryo’s overplanten :
- Opschorten van het statuut
- Verbod op weidegang
- 1ste serologische bilan tegen 28/03/2012.
Indien het resultaat van dit bilan negatief is, blijft het
beslag geblokkeerd, maar weidegang is mogelijk
behalve voor drachtige dieren. Een 2de serologische
bilan moet na 6 tot 8 weken worden uitgevoerd.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
15
Maatregelen in de contactbedrijven :
6) Contact via runderen die aanwezig waren op
prijskampen : serologische controle van runderen die
tegelijkertijd met runderen van de haard aanwezig
waren op prijskampen.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
16
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards