- Port4Growth

advertisement
Agentschap NL
Robert van Haaften
Willem-Jeroen Stevens
CEO Transparent
Innovatieadviseur
Masterclass
High Growth Forum
10 juni 2013
>> Als het gaat om innovatie
Wie zijn we
• Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische
Zaken.
• Stimuleren innovatie, duurzaamheid, samenwerking en
internationaal ondernemen.
• Middels:
- financiële ondersteuning
- informatie en advies
- netwerken
2
>> Als het gaat om innovatie
Voor welke activiteiten is ondersteuning
Uw eigen en gezamenlijke R&D activiteiten
octrooien
Ondernemingsfinanciering
Inv. in energiezuinige en milieuvriendelijke productiemiddelen
Internationale activiteiten
Europese subsidieaanvragen (EiOI (vh EG-Liaison))
3
>> Als het gaat om innovatie
Waar krijg je mee te maken?
Financiële match met financieringsvraagstuk;
Wat zoek ik bij de overheid;
Past indieningsperiode in mijn planning;
Past behandeltijd bij AgNL in mijn planning;
Administratieve verplichtingen;
…
4
>> Als het gaat om innovatie
Tips bij aanvragen (1)
• Bespreek een project vooraf met een adviseur van AgNL;
• Bereid (het contact) zelf ook voor;
• Lees handleiding en toelichting wettekst;
• AgNL is een deel van financiering;
• Mijn Agentschap NL voor nieuwsbrieven;
Tips bij aanvragen (2)
• Wees open en eerlijk;
• Pas het project niet aan de (subsidie)regeling aan;
• Toegang tot eLoket;
• Wees tijdig;
• Kijk op website provincie en/of gemeente;
Basistip
BEPAAL IN ZO VROEG MOGELIJK
STADIUM WELKE KOSTEN EN/OF
ACTIVITEITEN VANUIT DE OVERHEID
GEFINANCIERD KUNNEN WORDEN.
Contact
NL Innovatie, duurzaamheid en Energie
Unit Klantcontact
088 602 9000
E-mail: [email protected]
NL EVD Internationaal
Front-office Internationaal Ondernemen: 088 602 8060
NL Octrooicentrum
Vragenformulier op de website
Publieksvoorlichting: 088 602 6000
8
>> Als het gaat om innovatie
Advies op Maat
• Bespreek uw (internationale) financieringsvraag met AgNL;
• AgNL adviseurs met bancaire ervaring;
• Weten waar financiers op letten;
• Ook businessplan analyse;
Zakenpartnerscan
• Persoonlijke introductie in doelmarkt;
• Zakenpartners ontmoeten op evenementen;
Enterprise Europe Network
• Partnersearch;
• Technologische samenwerking;
• 600 organisaties;
• In 50 landen;
Higherlevel.nl
• Virtuele ontmoetingsplaats;
• Waar ondernemers en experts uit publieke- en private sector
elkaar helpen;
• Beheerd door Agentschap NL;
Syntens
• Regionaal georganiseerd innovatienetwerk voor MKB;
• Kennispartners, ondernemers en brancheorganisaties;
• www.syntens.nl;
NL Octrooicentrun
• Onderdeel van Agentschap NL;
• Zoekadvies;
• Adviesgesprek met octrooiadviseur;
• workshops;
Microkrediet
• Microfinanciering tot EUR 50.000;
• Aanvraag via Qredits;
• www.qredits.nl;
Kort regelingenoverzicht Agentschap NL (1)
BMKB / Garantie Ondernemingsfinanciering
garantiestelling door overheid bij kredietverlening van banken aan
mkb-bedrijven.
Groeifaciliteit
biedt banken en participatiemaatschappijen een garantie (50%)
voor het verstrekken van risicovolle leningen.
Innovatiekrediet
lening voor starters en mkb-bedrijven voor de financiering van
veelbelovende innovatieve projecten.
16
>> Als het gaat om innovatie
Kort regelingenoverzicht Agentschap NL (2)
Internationaal Ondernemen
Internationaliseringsvoucher voor ondersteuning van activiteiten op
het gebied van internationaal ondernemen.
RDA
Fiscaal voor deel voor kosten en uitgaven die betrekking hebben op
activiteiten die in aanmerking komen voor de WBSO.
Seed Capital
leningen aan participatiemaatschappijen voor investeringen in
technostarters en jonge, innovatieve bedrijven.
17
>> Als het gaat om innovatie
Kort regelingenoverzicht Agentschap NL (3)
WBSO
fiscale stimuleringsregeling voor bedrijven die een deel van de
loonkosten voor technologisch onderzoek compenseert.
Zakenpartnerscan
geeft een overzicht van mogelijke zakenpartners in de buitenlandse
doelmarkt. Dat kunnen agenten, distributeurs, maar ook
productiepartners zijn.
18
>> Als het gaat om innovatie
Kort regelingenoverzicht Agentschap NL (3)
Wij werken intensief samen met:
Syntens
innovatienetwerk. Sparringpartner, matchmaker, coach.
Enterprise Europe Network
contact leggen met potentiële samenwerkingspartners.
19
>> Als het gaat om innovatie
Download