Proefwerk Naut Thema 2 Planten en dieren Waar of niet waar

advertisement
Proefwerk Naut
Thema 2 Planten en dieren
1. Waar of niet waar
a) Dieren en planten vormen samen een voedsel kringloop. waar / niet waar
b) Planten halen mineralen uit het zonlicht. waar / niet waar
c) Bij vervuiling van de natuur heeft de hele voedselketen daar last van.
waar / niet waar
d) Het voedsel dat planten zelf maken is in de vorm van suikers.
waar / niet waar
2. Welke drie dingen gebruiken planten en bomen om te groeien?
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ……………………………….
3. Waarom zijn bodemdieren zo belangrijk in de natuur?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
4. Wat is een voedselketen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Wat kunnen de gevolgen zijn voor andere dieren als 1 diersoort uit een
voedselketen uitsterft?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
6. Wat is de kringloop van voedsel?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Vul het goede woord in. Kies uit: nationale parken – vervuiling- ruimteleefgebied.
Mensen hebben steeds meer …………………………nodig om te leven. Het
………………………….van de dieren wordt daardoor steeds kleiner. Ook door
de ………………………………van de mens krijgen dieren het steeds
moeilijker. De overheid richt …………………………………op om de dieren te
beschermen.
8. Kies het goede woord.
a) Hele kleine diertjes en planten in het water noemen we schimmels /
plankton
b) Bomen halen zuurstof / kooldioxide uit de lucht.
c) Een voedselketen begint altijd met een vleeseter / plant
9. Wat is een voedselweb?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
10. Wat doen schimmels in de natuur?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Download