7-2-2016 - Trefpuntkerk

advertisement
Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk
Jaargang 22, nummer 6
Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager
Koningsspil 5, 1834 TG Sint Pancras
Tel.: 072 564 09 55, Email: [email protected]
Koster: Clara van Dijk
Zondag 7 februari
Voorganger: Ds. R.J. Blaauw uit Heiloo
Ouderling van dienst: Els Bak
Muzikale begeleiding: Bert Rootmensen
Lector: Steven Greveling
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8
ORDE VAN DIENST
Lied 91: 1, 7
Lied 558: 1, 6
Lied 561
Lied 416
Matheus 11: 1 - 6
Lied 542
Matheus 6: 24 - 34
Lied 225
Verkondiging
Lied 634
Gebeden
Collecte
Lied 910: 1, 2
Zegen
Collectes
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het
bijzonder vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt als
diaconale organisatie deel uit van Javaanse kerk. Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan
verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland
is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie
Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de
landbouwproductie toeneemt. Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en
leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale gezonde
gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met
microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen
inkomen te verdienen. In zes dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen,
waterreservoirs en biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu
zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java. Helpt u mee
om het werk van Trukajaya en andere werelddiaconale organisaties wereldwijd te versterken? Uw gift is
meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.
De tweede collecte is voor de kerk.
De bloemen gaan deze zondag naar Mevr. Dekker Blom, Dr. Manjoeroplantsoen 27, 1721CN Broek op
Langedijk. Zij was vorige week jarig en krijgt hierbij onze felicitaties.
Zondag 14 februari "eerste zondag 40 dagentijd", aanvang 10.00 uur.
In deze ochtendviering gaat voor ds. Venema uit Oudkarspel.
Er is aandacht voor de start van het kindernevendienstproject “stap voor stap”.
We gaan in deze veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen.
Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis met hoge toppen en diepe dalen,
maar waarop we steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met ons meegaat.
De muzikale begeleiding is van Cor Docter.
Allen hartelijk welkom.
Andere speakers 2e week
Vorige week en deze week een nieuwe proef met het geluid en vooral de te gebruiken speakers. Er is al een
flinke verbetering geweest door het bijplaatsen van 2 speakers maar de groep die bezig is met het geluid is
nog niet tevreden. Daarom vandaag de 2e zondag met een proef met 2 grote speakers die voorin de kerkzaal
staan. Deze speakers hebben allemaal kleine speakers die helemaal gestuurd kunnen worden in richting en
afstand van het geluid. Volgens deze leverancier moet het in de hele kerkzaal goed verstaan zijn en een
betere oplossing dan dat we nu hebben.
Vorige week hebben we al 50 schriftelijke reacties gehad, merendeel positief. Nu een andere predikant en
dus hebben we graag uw mening nog een keer. Wilt u de formulieren die in de bank liggen invullen.
Hartelijk dank alvast.
Karel, Sjoerd en Kees
Het laatste verslag vanuit Bekasi
Terwijl wij dit schrijven moet in Broek op Langedijk de kerkdienst van vorige week (31 januari) nog
beginnen, die van ons is al weer een paar uur afgelopen. Deze week werd er een dienst hier op Sinar
Pelangie in de kapel gehouden met bewoners uit de omgeving. Na de dienst werd er samen met die
bezoekers een maaltijd gehouden, de kinderen verzorgden zang en muziek.
Gistermiddag hebben we de kinderen getrakteerd op een bezoek aan de bioscoop, afgesloten met een etentje
bij het Indonesisch restaurant. Rond het eten vermaakten de kleinsten zich uitstekend in het speelparadijs.
Er wordt hier op Sinar Pelangi hard gewerkt aan recycling en compostering. Een aantal medewerkers van de
groentetuin en zuster Rosalia hebben hiervoor een meerdaagse cursus gevolgd.
Ze produceren nu compost en vloeibare meststoffen die gebruikt worden op de eigen tuin maar ook
verkocht worden aan bezoekers, net als de zelf gekweekte kamerplanten en groenten.
Een onverwachte bijkomstigheid van dit composteren: de 4e plaag (Exodus 8 vs. 20-32).
Zodra hij in de buurt van de composthoop komt is vooral Sjoerd het slachtoffer.
Je kunt zien dat het hier zeer groeizaam weer is, want de sjalotten die Dirk Jan hier in een plantenbak heeft
uitgezaaid kwamen na drie dagen al boven de grond uit.
Morgen gaan we de laatste hand leggen aan de nieuwe door ons meegebrachte druppelslangen.
We gaan alles aansluiten en testdraaien en de medewerkers op de tuin instrueren.
De aannemer staat in de startblokken om te beginnen aan het zwembad, de laatste besprekingen zijn gevoerd
en de definitieve tekening is klaar. Het terrein voor het zwembad is vrijgemaakt van de bananenbomen en
het gras en onkruid is verwijderd met de bosmaaier.
Er wordt nog wat oponthoud veroorzaakt omdat er een oplossing moet worden gezocht voor de afvoer van
het regenwater, maar dat is een kwestie van een keus maken tussen twee mogelijkheden.
Zoals bekend hebben we de opbrengst van de collecte van Oudejaarsavond meegekregen om eventueel te
besteden aan een nieuwe waterpomp voor de druppelslangen in de tuin.
Er is nu gebleken dat de huidige pomp voldoende capaciteit heeft en nog in prima conditie is.
Daarom hebben we besloten het geld te geven voor het uitvoeren van de oplossing van de regenwaterafvoer.
Zuster André hoopt / verwacht het zwembad deze zomer in gebruik te kunnen nemen.
In middels hebben we via Nellie en Margreet jullie bestellingen voor de tassen binnengekregen.
Overweldigend: zo’n 56 tassen! Het atelier moet overuren maken om alles voor volgende week dinsdag af
te krijgen. Ze gaan hun best er voor doen, daar zijn we van overtuigd.
Omdat we vanaf a.s. dinsdag van een (welverdiende?) vakantie gaan genieten in het natuurreservaat Ujong
Kulon, gelegen in het zuidwesten van Java, hebben we dit verslag wat eerder geschreven en is dit ons laatste
schrijven. Woensdag 10 februari om half 8 ’s morgens hopen we weer op Schiphol aan te komen
Een hartelijke groet vanaf Sinar Pelangi,
Dirk Jan, Sjoerd en Cor
Een ieder is van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken in
het Trefpunt. Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.trefpuntkerk.nl.
Via www.trefpuntkerk.nl is het ook mogelijk om de dienst rechtstreeks te volgen dan wel terug te luisteren.
Download