Liturgiesuggesties collecte Hervormingsdag 1,12 MB

advertisement
Collecte Kerk in Actie
Hervormingsdag 30 oktober 2016
Liturgiesuggesties
Liederen
Uit: Hoop van alle volken
36. Waar er twee of drie bijeen zijn in mijn naam
(lied uit Kameroen)
44. Kom, o kom, Heilige Geest (lied uit Nigeria)
Uit: ‘Liederen ter bemoediging’
61. Om de mensen en de dieren – een kyrie
65. Het eerste woord zal vrede zijn
Kerk in Actie-lied ‘Wij delen’
(downloaden vanaf de website: www.kerkinactie.nl/lied)
Gedicht
Echt waar?
In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil dan graag vrede op aarde,
opheffing van onderdrukking,
geen honger meer,
een huis voor alle vluchtelingen…
Wacht even, zei de engel,
u begreep me verkeerd.
We verkopen hier
geen vruchten,
enkel zaden…
Uit: Medemens 2
Gebed
Goede God en Vader,
We danken U voor dit moment, een moment waarop we stilstaan bij uw grootheid en bij de kracht
van uw kerk. We danken U voor deze plek, een plek waar we in vrede samen mogen zijn.
We danken U voor al het goede. Ook voor de gemeenschap waar wij deel van uitmaken: de kerk
waar wij ons nu bevinden, maar ook de wereldwijde kerk. Wij voelen ons verbonden met mensen
overal ter wereld, Heer. Wilt U met uw kerk zijn, vooral op plekken waar onze broeders en zusters te
maken hebben met vervolging, oorlog, haat en ongerechtigheid?
We bidden U voor het werk van JPRM in Nigeria. Wilt U christenen en moslims helpen om elkaar als
mens en als naaste te zien? Wilt U hen ondersteunen als ze zich samen inzetten voor een betere
samenleving? Wij bidden U dat ze zich samen sterk zullen voelen.
Leer ook ons om als kerk gemeenschap te zoeken met mensen om ons heen. Of we het nu met
anderen eens zijn of niet, we zoeken naar een wereld waarin iedereen thuis is, Heer. Open ons hart
en maak ons vindingrijk. Geef ons oog voor onze naaste, ook als die op een plek is waar wij het niet
verwachten.
Amen
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Download