Kerndoelen Kerndoel 54: Leerlingen leren beelden, muziek, taal

advertisement
Theater/Bioscoop De
Nieuwe Kolk
Reclame maken,
doe je zo!
Groep 6
Thema-overzicht
Reclame maken, doe je zo!
Thema-overzicht
Groep 6
Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk
Kern van het thema
Het thema ‘Functies van beelden’ gaat in op de verschillende functies van beelden. Het doel van deze lessenserie is om
leerlingen bewust te maken van welke functie ‘beeld’ heeft in onze maatschappij en dat ‘beeld’ niet weg te denken is uit
de maatschappij. Ondanks dat er zoveel beeldtaal is, moeten de leerlingen ook inzien dat niet al het beeld oprecht is.
Hier gaan de leerlingen mee experimenteren in deze lessenserie. De leerlingen verwerken al hun inzichten in een eigen
reclame.
Het thema wordt als volgt uitgewerkt:
Les 1 ‘De Wereld van Reclames’: Introductie
In de eerste les gaat het om herkennen van beelden en de verschillende functies ervan. Leerlingen maken klassikaal een
woordspin over welke beelden ze kennen en wat de functies van die beelden is. Zoals schilderijen, reclames,
pictogrammen, logo´s, verkeersborden, foto´s, televisiebeelden etc. Na dit gesprek wordt er ingezoomd op het
onderwerp reclames. De kinderen kijken gezamenlijk een schooltv-filmpje over hoe een reclame werkt:
http://www.schooltv.nl/video/mr-right-hoe-werkt-reclame/#q=reclame
Vervolgens gaan de kinderen het Logospel spelen. Logospel; De leerlingen krijgen een powerpoint te zien, met daarop
afbeeldingen van logo’s. De logo’s in de powerpoint zijn niet compleet. Aan de leerlingen de taak om te raden om welke
logo’s het gaat. De opdracht gaat erom om de leerlingen bewust te maken van hoe wij beïnvloed worden door beeld en
reclame.
Les 2 ‘Logo maken en Cameratechnieken’: Kennis
De leerlingen duiken in deze les dieper in de wereld van reclame en gaan aan de slag met de opbouw van een reclame.
Ze leren de opbouw van een informatieve reclame en verkopende reclame. Wat zijn de kenmerken van deze twee
soorten reclames en hoe verschillen ze van elkaar. Tevens gaan de leerlingen aan de slag met verschillende
cameratechnieken zoals close-up, midden en totaal shot, kikvorsperspectief.
Opdracht 1: Maak een foto vanuit een bepaalde cameratechniek met gezichtsbedrog. Voor inspiratie zie de
onderstaande afbeeldingen:
Opdracht 2: De leerlingen worden ter voorbereiding aan hun bezoek alvast ingedeeld in groepen. Deze groepen zullen in
Theater De Nieuwe Kolk ook gaan samenwerken. De leerlingen kiezen een format voor een reclame, bij het format
ontwikkelen ze een logo. Dit logo zal ook in hun reclamespot worden gebruikt.
Les 3 ‘Camera, Set, Action!’: Beleven/ervaren – Bezoek Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk
In het theater gaan de leerlingen aan de hand van hun werkzaamheden in de klas een reclamespot maken. Dit doen de
leerlingen aan de hand van de formats die ze in de klas gekozen hebben, de leerlingen werken dus met hetzelfde
groepje en format als in de klas. In het theater hangt een groot beamerscherm waarop live een camera is aangesloten.
Thema-overzicht; Reclame maken, doe je zo!
2
Zodra de leerlingen hun reclame hebben gerepeteerd en de cameratechnieken hebben bepaald, wordt de reclame
opgenomen. De reclame is ook meteen live te zien op het grote beamerscherm, terwijl de kinderen aan het filmen zijn.
Op die manier is het ook voor de klasgenoten mogelijk om meteen feedback te geven.
Les 4 ‘Bekijk jezelf!’: Discussie en Reflectie
De leerlingen hebben in de klas een gesprek over beelden en de functies ervan en hoe snel je een eigen beeld of reclame
kunt creëren. Tevens kijken de leerlingen de eigen reclames terug en reflecteren hierop.
Vakoverstijgende aansluiting
Wereldoriëntatie: Wat betekent een beeld en heeft het in andere landen dezelfde functie?
Ga met de leerlingen op reis door de wereld en kijk in andere landen naar het gebruik van beeld en reclame. Hebben ze
in Amerika of China dezelfde soorten reclames of is dat anders? Via Youtube zijn er reclames te vinden van over de hele
wereld. Analyseer wat er anders is. Zijn er gebruiken te herkennen die anders zijn dan in Nederland? Probeer de
gebruiken uit andere landen uit, misschien werkt het wel super goed.
Werkvormen:
Er zijn verschillende werkvormen mogelijk.
- Spelvorm: Raad met een team uit welk land een reclame komt.
- Woordspin: Schrijf alle gebruiken op die je ziet, die anders zijn als in Nederland
- Maak een buitenlands reclamebord/verkeersbord.
- Jabbertalk les: Verzin met de leerlingen een eigen taal, jabbertalk. Dit kan wel gebaseerd zijn op een taal, maar heeft
verder geen betekenis. Laat de leerlingen elkaar de weg uitleggen in jabbertalk, lukt het om jezelf verstaanbaar te
maken? Maak scènes met leerlingen geheel in jabbertalk en laat andere leerlingen vertellen waar de scène over ging.
Laat de leerlingen erachter komen dat het mogelijk is om je zonder taal ook verstaanbaar te maken.
Media
De leerlingen gaan aan de slag met verschillende facetten van media. Leerlingen kunnen zelf een mediaproductie (met
beelden, taal, spel en beweging) maken om te communiceren en als expressiemiddel te gebruiken. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van camera’s, fototoestellen en beamers, die de leerlingen zelf leren te gebruiken. De leerlingen kunnen
interpreteren en reflecteren op media, zowel de eigen ontwikkelde media als de voorbeelden die de leerlingen in de
lesstof te zien krijgen. Mediageschiedenis kan als cultureel erfgoed aan de orde komen als de leerkracht het heeft over
het bijvoorbeeld ontstaan van reclame en de beeldcultuur in de huidige samenleving versus de beeldcultuur vroeger.
Kerndoelen
Kerndoel 54: Leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee
uit te drukken en om er mee te communiceren.
In deze lessenserie gaan de leerlingen aan de slag met theater. Dit betekent dat de leerlingen door middel van theater
iets neer gaan zetten. Hierbij nemen ze natuurlijk altijd zichzelf mee en hun eigen ervaringen die meetellen in de scene.
In de lessen maken de leerlingen stap voor stap hun eigen reclame, van het denkproces tot de uitvoering. Hierbij maken
ze hun eigen beeld, een logo, de reclame, die ze door spel en beweging in elkaar zetten en daarna wordt het geheel
door henzelf gefilmd. Kortom een proces waar ze zich door middel van hun eigen instrument, hun lichaam, een
compleet eigen wereld creëren. Met die wereld communiceren ze met de rest van de klas.
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Binnen deze lessenserie wordt er van de leerlingen gevraagd om te reflecteren op papier, maar ook rechtstreeks naar de
medeleerlingen toe. Dit kan best lastig zijn, maar is wel noodzakelijk om tot een mooi product te komen. Leerlingen
moeten eerlijk tegen elkaar zijn. In les 3 zit er zelfs een regisseur in elk groepje. Van een regisseur wordt verlangt dat hij
of zij zegt wat wel in de scene blijft en wat niet. Dit is meteen reflecteren op wat je ziet, dit kan een lastige taak zijn,
maar het leert de leerlingen wel eerlijk te zijn en direct te reflecteren. Tevens is het ook erg nuttig, aangezien de andere
leerlingen het direct kunnen veranderen en daar ook meteen weer van leren. Binnen deze lessenserie is dit een erg
belangrijk kerndoel, omdat ze op zoveel verschillende manieren bezig zijn met reflecteren.
Thema-overzicht; Reclame maken, doe je zo!
3
Kerndoel 56: Leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Theater is natuurlijk niet echt cultureel erfgoed, maar aspecten van cultureel erfgoed komen zeker aan bod.
Geschiedenis van reclames, beelden en theater zitten door het lesprogramma verweven.
Basistalenten
Creatief talent: Scheppend, beeldend, muzikaal, origineel, flexibel, buiten kaders denken, probleemoplossend
vermogen.
Communicatief talent: Kan gesprek voeren, op de juiste manier reageren, expressief, mediawijs, overtuigingskracht.
Sociaal talent: Empatisch, verzorgend, behulpzaam, kan omgaan met emotie, zelfreflectie, werkt samen, amuseert,
bemiddelt, is cultuurbewust.
Fysiek Talent : Energiek, actief, maakt makkelijk lichaamscontact, lichaamscoördinatie fit en sterk, begrijpt hiërarchie,
incasseert verlies.
Thema-overzicht; Reclame maken, doe je zo!
4
1. De wereld van
reclames
Tijd
Lesdoelen
60
min.
Leerlingen worden zich
bewust van de sturende
werking van beelden.
De leerlingen bewust te
maken van hoe mensen
beïnvloed worden door
beeld en reclame.
2. Logo maken en
cameratechnieken
75
min.
De leerlingen krijgen
inzicht in de verschillende
soorten reclames en de
beelden die erbij passen.
Leerlingen leren om de
basisvaardigheden van
filmen te gebruiken.
Leerdoelen
De leerlingen krijgen
inzicht in het doel van
beeld en de verschillende
functies ervan.
De leerlingen krijgen
inzicht in de verschillende
soorten van reclames en
de doelen ervan.
Basistalenten
Communicatief en
Sociaal
Communicatief,
Creatief, Fysiek en
Sociaal
De leerlingen krijgen
inzicht in verschillende
cameratechnieken en
kunnen deze gebruiken.
De leerlingen leren hoe
een logo is opgebouwd en
waaruit het moet bestaan,
om een duidelijk beeld te
vormen.
3. Camera, Set,
Action!
90
min.
De leerlingen ervaren de
sfeer van een theater.
Een leerling durft toneel te Communicatief,
spelen en zet hierbij zijn
Creatief, Sociaal en
lijf in.
Fysiek
De leerlingen ervaren hoe
het is om toneel te spelen
Leerlingen kunnen
en op een podium te staan. omgaan met een camera
en de verschillende
De leerlingen ontwikkelen
cameratechnieken in de
een eigen reclame en
reclame verwerken.
durven dit uit te spelen op
een podium.
De leerlingen staan open
om feedback te
accepteren en vervolgens
meteen toe te passen.
De leerlingen werken
samen om één mooi
product te maken.
4. Bekijk jezelf!
30 –
45
min.
Leerlingen reflecteren op
eigen werk en op dat van
klasgenoten, aan de hand
Thema-overzicht; Reclame maken, doe je zo!
Leerling kan zijn ideeën
Communicatief,
over eigen werk en dat van Sociaal
anderen onder woorden
5
van het eigengemaakte
beeldmateriaal.
brengen en
beargumenteren.
Leerling kan omgaan met
kritiek.
Thema-overzicht; Reclame maken, doe je zo!
6
Download