Vrijwillige Buurthulp

advertisement
Vrijwillige Buurthulp
Iets voor u?
Ondersteuning
Buurtbewoners zijn vaak bereid om te helpen maar
vertonen terughoudendheid in vraag en aanbod.
Een aanbod van hulp kan als bemoeien gezien worden.
Men voelt zich bezwaard om hulp te vragen.
Dit wordt handelingsverlegenheid genoemd.
Er is daarom een ondersteuning nodig die vraag en
aanbod samenbrengt.
Een buurthulpdienst stimuleert hulpverlening.
Kenmerken
• Kenmerk van buurthulp is het laagdrempelig
karakter.
• De hulp- en dienst verlening speelt zich af op
het snijvlak van zorg en welzijn.
• Bewoners met en zonder beperking zijn
samen verantwoordelijk voor de organisatie.
Hulp?
• Het gaat vaak om kortdurende hulp.
• Boodschappen voor iemand die ziek is of
slecht ter been.
• Het uitvoeren van klusjes en reparaties. Het
bijhouden van de tuin.
• Vervoer, samen boodschappen doen.
• Het delen van een maaltijd, begeleiding bij
activiteiten, gezelschap houden enz.
Vormgeving
• Website.
• Burenhulpcentrale waar mensen automatisch
gebeld worden of een SMS krijgen.
• Buurtbewoners kunnen met hun hulp aanbod
of vraag terecht bij een locatie in de buurt.
• Professionele ondersteuning vereenvoudigt de
opzet van een buurthulpverlening.
Betaling?
• Sommige hulpdienst organisaties werken met
een lidmaatschap en per ontvangen dienst
een kleine vergoeding. De hulpvrager zal zich
minder bezwaard voelen, en gemakkelijker
een beroep doen op de hulpdienst.
Draagvlak
• Des te meer mensen bij de organisatie
betrokken zijn, des te groter is het draagvlak,
het draagvermogen en de sociale samenhang.
Voordelen
• Het is een hulpmiddel bij het langer
zelfstandig wonen.
• Het is een hulpmiddel tegen vereenzaming.
• Het heeft een positieve werking op het
zelfbeeld van de hulpvrager en hulpverlener.
• Er ontstaat een grotere sociale verbondenheid
in het dorp.
• Er is een verbetering van de leefbaarheid.
Schaal
1. De buurthulp kan lokaal opgezet worden, dus in het dorp.
2. De buurthulp kan opgezet worden in samenwerking met
andere dorpen.
Voor en nadeel
1. Kleinschalig is eenvoudiger op te zetten.
2. De grotere versie met meer dorpen geeft een groter
aanbod.
• Een grotere versie kan gefaseerd worden opgezet, indien
dorpen een zelfde organisatie vorm gebruiken.
Werkgroep Buurthulp
• Om een Buurthulpdienst op te zetten zullen er
dorpsbewoners bereid moeten zijn dit te
organiseren zodat vraag en aanbod bij elkaar
kunnen komen.
• Daarom de vraag:
Vrijwillige Buurthulp: Iets voor u?
Met dank aan Movisie
Download