Uitnodigingstekst_def

advertisement
Voor de tweede keer op Dorpenronde met Groninger Dorpen
Groninger Dorpen organiseert dit najaar een tweede serie van dorpsbezoeken. Het is een vervolg op
de dorpenronde die ook samen met NAM is uitgevoerd in het najaar van 2013.
Ook voor deze tweede ronde is het weer de bedoeling om op kleine schaal met dorpsbewoners in
gesprek te gaan over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld.
Deze keer zal het accent meer liggen op nieuwe perspectieven en oplossingen, sinds we met
aardbevingen geconfronteerd zijn. Wat is er sinds twee jaar aan initiatieven genomen door welke
organisaties? Waar staan we nu? Voorzitter Groninger Dorpen, de heer Rudi Slager, trapt af met een
korte toelichting vanuit de rol van Groninger Dorpen.
Groninger Dorpen is benieuwd welke perspectieven dorpen voor zichzelf zien. Denkt uw dorp zijn
voordeel te kunnen doen met wat er inmiddels aan middelen ter beschikking staat voor het
ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven? Tijdens de avond is voldoende ruimte om hierover te
discussieren.
Jan Wigboldus, tevens voorzitter Samenwerking Mijnbouwschade, zal in de rol van technisch
voorzitter de avond in goede banen leiden.
Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door:
1 NAM: over gaswinning en aardbevingen, schadeafhandeling, preventieve maatregelen en het
NAM-leefbaarheidsfonds.
2 Loket “Leefbaarheid” Dialoogtafel: door Jan Boer, deelnemer Tafel namens Groninger Dorpen.
Daarnaast ook nog aandacht voor de regeling Waardevermeerdering.
3 Veiligheidsregio Groningen: wat kunnen bewoners zelf doen aan de veiligheid in hun dorp?
Afhankelijk van de regio is de Dialoogtafel vertegenwoordigd door één van de voorzitters .
Tijdens de bijeenkomsten zullen er wederom ook contactpersonen van NAM aanwezig zijn waarmee
vragen over schadeafhandeling kunnen worden besproken.
………………
De bijeenkomsten worden gehouden in Zuidbroek, Sauwerd, Tjuchem en Middelstum en starten om
19.30 uur tot ca. 22.00 uur (zaal telkens open om 19.00 uur). Om een goede discussie mogelijk te
maken, wordt het aantal deelnemers op maximaal zo’n 50 gehouden. Aanmelden is verplicht en kan
via de website van Groninger Dorpen.
---------------Voor meer informatie over de aardbevingen, kunt u de volgende websites bekijken.
www.groningerdorpen.nl , www.namplatform.nl, www.dialoogtafelgroningen.nl,
www.veiligheidsregiogroningen.nl
Download