Opdrachten leerlingen

advertisement
TIJDSLIJN : OVERZICHT OPDRACHTEN LEERLINGEN
Opdracht 1:
-
Groep 1: lln krijgen kaarten met naam+data
Ze moeten uitrekenen waar ze de kaarten op het touw moeten aanbrengen in de juiste
volgorde
-
Groep 2: lln krijgen kaarten met schedelafbeelding
Stap 1: bespreken anatomische verschillen van de schedel mensaap en mens (p 247 tekst)
Stap 2: verschillen aan het bord brengen (op einde van het spel voor de klas bespreken)
Stap 3: juiste volgorde van de tussenliggende schedels zoeken
-
Groep 3:lln krijgen kaarten met afbeelding of info over het gebit
Stap 1: bespreken anatomische verschillen van het gebit tussen de mensaap en mens (p 247
tekst)
Stap 2: verschillen aan het bord brengen (op einde van het spel voor de klas bespreken)
Stap 3: juiste volgorde van de tussenliggende kaarten zoeken
-
Groep 4: lln krijgen kaarten met afbeelding of info over het skelet
Stap 1: bespreken anatomische verschillen van het bekken en andere verschillen tussen de
mensaap en mens (p 247 tekst)
Stap 2: verschillen aan het bord brengen (op einde van het spel voor de klas bespreken)
Stap 3: juiste volgorde van de tussenliggende kaarten zoeken
Opdracht 2:
-
Groep 1: lln krijgen kaarten met schedelinhoud + kaarten met vegetariër of vleeseter op +
een begeleidende vragenlijst
Stap 1: leerkracht zegt leerlingen dat eerste kaart vleeseter bij Homo habilis behoort
Stap 2: lln moeten verband zoeken tussen groter wordende schedelinhoud en voeding
(vleeseter vs. vegetariër) dit gebeurt a.d.h.v. een begeleidende vragenlijst opgesteld door de
leerkracht (op einde van het spel voor de klas bespreken)
Stap 3: lln moeten de kaarten van schedelinhoud en voeding in juiste volgorde leggen
-
Groep 2: lln krijgen kaarten met lengte en gewicht + kaart “rechtoplopend”+ begeleidend
werkblad
Stap 1: leerkracht zegt lln dat kaart “rechtoplopend” bij Lucy behoort
Stap 2: lln moeten nadenken over bewijzen van de overgang naar rechtoplopend a.d.h.v.
begeleidend werkblad opgesteld door de leerkracht (op einde van het spel voor de klas
bespreken)
Stap 3: lln moeten de kaarten met lengte en gewicht in juiste volgorde leggen
-
Groep 3: lln krijgen kaarten over vegetatie, klimaat, levenswijze + kaart “Zelfstandigheid”
Stap 1: lln moeten vinden dat kaart zelfstandigheid bij Homo erectus behoort ( baby’s vs.
apen)
Stap 2: Lln moeten nadenken over het verband tussen de andere kaarten kaarten en andere
elementen die al op de tijdslijn aan bod komen en opnieuw de juiste volgorde zien te vinden.
-
Groep 4:Lln krijgen kaarten met werktuigen, communicatievorm, kunst, religie en kaart
“vuur”
Stap 1: bespreken gedragsmatige verschillen tussen de mensaap en mens (p 248 tekst)
Stap 2: verschillen aan het bord brengen (op einde van het spel voor de klas bespreken)
Stap 3: kaarten in juiste volgorde en bij juiste mensachtige aanbrengen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards