20150202 Communisme in Europa VWO 5

advertisement
1
Communisme in Europa
Hoofd!uk 11.3.2
© meneervanempel.nl
2
Kenmerkende aspect
Het in praktijk brengen van de totalitaire
ideologieën communisme en fascisme/
nationaalsocialisme
Het ontstaan van een
revolutie
Situatie:
•
Karl Marx: communistisch manifest (arbeiders komen in opstand)
•
In het westen ontstaat er geen revolutie
•
Er is veel onvrede onder de bevolking
Oorzaak:
•
Rusland leidde tijdens WO I veel verliezen
•
Russische bevolking was arm en had weinig invloed op het bestuur (de
tsaar was machtig)
Gevolg:
•
1917: revolutie
3
4
De Februarirevolutie
Situatie:
•
Februari 1917: massale stakingen en demonstraties
Oorzaak:
•
Tsaar Nicolaas II moet aftreden
Gevolg:
•
Voorlopige Regering trad aan
5
De Oktoberrevolutie
Situatie:
•
Voorlopige regering aan de macht
Oorzaak:
•
Oktober 1917: communisten
(Bolsjewieken) plegen een staatsgreep
Gevolg:
•
Oktoberrevolutie is een feit
•
Vladimir Lenin neemt de leiding over
6
Een nieuwe leider
Situatie:
•
Lenin sterft in 1924
Oorzaak:
•
Interne machtsstrijd tussen Stalin en Trotski
Gevolg:
•
Stalin wint de strijd en neemt in 1928 de macht over
van de communistische partij
Invloed van Rusland op
Duitsland
Situatie:
•
Duitsers zien wat er in Rusland gebeurd
Oorzaak:
•
Januari 1919: Spartakusopstand (volksopstand) - arbeiders- en
soldatenraden
•
Karl Liebknecht (Spartakusbond) roept op tot revolutie
Gevolg:
•
Opstand mislukt Karl werd vermoord
7
Invloed van Rusland op
Frankrijk
Situatie:
•
Oktoberrevolutie in Rusland
Oorzaak:
•
Oprichting Franse communistische partij
Gevolg:
•
Jaren '30: ontstaan van een Volksfrontregering
(samenwerking tussen verschillende linkse partijen)
8
Invloed van Rusland op
Nederland
Situatie:
•
Onrust in Du. en Rus.
Oorzaak:
•
Troelstra (SDAP) doet poging tot het uitroepen van een revolutie
Gevolg:
•
Tweede Kamer neemt Troelstra niet serieus
•
Revolutie mislukt
9
10
Europa
Situatie:
•
Alleen in Rusland breekt een revolutie uit (nergens
anders in Europa)
Gevolg:
•
Communisme werd een belangrijke stroming
•
Communistische partijen kregen inlvoed op het
bestuur
11
Kenmerkende aspect
Het in praktijk brengen van de totalitaire
ideologieën communisme en fascisme/
nationaalsocialisme
12
Nu maken
Vraag 7 en 8 blz. 266
Niet klaar? Dan is het huiswerk voor dinsdag 3
februari
Ben je klaar? Maak dan de kenmerkende aspecten
op je portfolio
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards