5vKA H9 De economische sprong van Europa

advertisement
PORTFOLIO Kenmerkende Aspect en -
5 VWO
H9: De economische sprong van Europa
In het nieuwe examenprogramma van
geschiedenis wordt vanaf volgend
schooljaar gewerkt met de 49
kenmerkende aspecten die in het
handboek beschreven staan achter ieder
hoofdstuk.
Om deze aspecten overzichtelijk bij
elkaar te houden zijn deze werkbladen.
Samen met je antwoorden heb je
hiermee aan het einde van 5 VWO een
samenvatting van ieder hoofdstuk.
Een nieuwe fase in de geschiedenis breekt aan: de
industriële samenleving. Was vóór de Industriële
Revolutie het landschap nog middeleeuws
ingericht, die veranderde radicaal met de bouw van
fabrieken, het afgraven van de ertslagen, het
graven van kanalen en het aanleggen van wegen.
De komst van industrie zorgde voor een grotere
werkgelegenheid die de groeiende bevolking kon
opnemen, maar zorgde ook voor moderne
fenomenen als kinderarbeid, hoge zuigelingensterfte, uitbraak van besmettelijke ziekten door het
gebrek aan schoon drinkwater en een ondergronds
riool en, niet te vergeten, milieuverontreiniging.
De Industriele Revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor
een industriële samenleving (§9.1)
Door welke 3 redenen begon de
Industriële Revolutie in Engeland?
PORTFOLIO Kenmerkende Aspecten -
5 VWO
In welke bedrijfstak begon de IR?
Waarom daar?
Welke nieuwe bevolkingsgroep
ontstaat? Waar woont deze groep?
Leg uit waarom de omstandigheden
voor deze nieuwe bevolkingsgroep in
het begin van de IR zo slecht waren.
(Gebruik in je antwoord de begrippen
kapitalisme en economisch
liberalisme.)
De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme,
nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme
(§9.2, §10,1 en §10.2)
Leg uit wat het verband is tussen de
Franse Revolutie en de opkomst van
het nationalisme.
In hoeverre was het einde van de
Franse Revolutie met het Congres
van Wenen (1815) van invloed op de
staatsvorming van Europa?
(Gebruik in je antwoord het begrip
Duitse eenwording en de landen Italië
en het Ottomaanse Rijk.)
PORTFOLIO Kenmerkende Aspect en -
Op welke manieren kunnen
regeringen het saamhorigheidsgevoel
van de bevolking bevorderen?
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de
industrialisatie (§9.3)
Wat is het verband tussen
industrialisatie, kapitalisme en
modern imperialisme?
Leg het verschil uit in kosten, moeite
en opbrengst tussen indirect en direct
bestuur.
Noem 2 positieve en 2 negatieve
effecten van het Cultuurstelsel voor
Nederland.
5 VWO
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards