T3 - Xs4all

advertisement
H2 WERKSCHEMA
2007 – 2008
GESCHIEDENIS
De Grote lijn & De Franse Revolutie (hoofdstuk 1 & 2)
-
Wat weet je nog uit klas 1? Het terughalen van je kennis!
De Franse Revolutie
WEEK 38
REPETITIE HOOFDSTUK 1
WEEK 44
OPSTEL FRANSE REVOLUTIE (zie bijlage I)
De Verenigde Staten (hoofdstuk 3)
-
REPETITIE DE VERENIGDE STATEN
De Industriële Revolutie (hoofdstuk 4)
week 51 t/m week 06
Lessen over de Industriële Revolutie en hoe daardoor het leven van velen veranderde.
WEEK 06
REPETITIE DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Het Koninkrijk Nederland (hoofdstuk 5)
-
week 44 t/m week 51
Lessen over het ontstaan van de Verenigde Staten & de voorgeschiedenis
Leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten werkboek
WEEK 51
-
week 36 t/m week 44
week 06 t/m week 15
Lessen over Nederland in de 19e eeuw
Uitleg over hoe mensen nadachten over politiek en wetgeving
OPDRACHT: SCHRIJF EEN BIOGRAFIE
WEEK 15
REPETITIE KONINKRIJK NEDERLAND
Het Imperialisme (hoofdstuk 6)
-
week 15 t/m week 21
Hoe kon het dat een paar landen bijna heel de wereld beheersten?
WEEK 21
REPETITIE IMPERIALISME
De Grote Lijn (hoofdstuk 1 & 7)
week 21 t/m 26
- De toets over deze hoofdstukken gaat over het hele boek!
1
Bijlage I
Bij deze opdracht gaat het erom dat je je mening op papier kunt zetten en deze onderbouwen
met (historische)argumenten.
Je moet een opstel gaan schrijven. Aan het begin van de les krijg je een blaadje met de
precieze opdracht en stelling (zie voorbeeld onderaan), ook staat erbij wat je zeker in je opstel
moet verwerken.
Voor deze ‘toets’ krijg je 50 minuten de tijd.
De kennis die je nodig hebt om dit opstel te kunnen schrijven haal je uit de aantekeningen en
stencils bij de lessen.
De eisen:
- Het betoog moet bestaan uit +/- 500 woorden
- Je eigen mening komt duidelijk onderbouwd naar voren
Je krijgt van de docent nog uitgebreid uitleg over wat een betoog precies is en hoe de opbouw
eruit moet komen te zien!
Hieronder een vergelijkbaar voorbeeld van wat je bij deze opdracht zou kunnen verwachten:
Het onderwerp: Indonesië
De opdracht:
Schrijf een betoog over Indonesië van +/- 500 woorden over de onderstaande
stelling.
De stelling:
“…De Nederlanders hebben de Indonesiërs eeuwenlang uitgebuit en
hebben alles gedaan om er zelf beter van te worden. De Nederlanders
hebben nooit werkelijk iets willen doen voor Indonesië…”
Gebruik hierbij in ieder geval de onderstaande begrippen:
- De VOC
- Cultuurstelsel
- Imperialisme
- Ethische politiek
- Nationalisme
2
Download