Gedragsbeïnvloeding in de praktijk

advertisement
Gedragsbeïnvloeding
in de praktijk
drs. Jeroen Siebelt
Gebruik(de(psychologie(van(gedragsverandering(
We#gaan#binnenkort#met#d&b#onze#kennis#delen#via#internet.#We#schrijven#
korte#ar8kelen#over#de#psychologie#van#gedragsbeïnvloeding#met#prak5sche,(
onderbouwde(5ps!voor#het#begrijpen#en#beïnvloeden#van#gedrag.#Gericht#op#
het#toepassen#in#je#eigen#werk#(of#thuis#!).##
"#Interessant?#Stuur#een#email#met#‘ar8kelen’#als#onderwerp#naar:#
jeroen@db:abs.com((
Je#emailadres#wordt#vertrouwelijk#behandeld#en#we#spammen#nooit#
Zolder isoleren
Zolder isoleren
3"
2.5"
2"
1.5"
1"
0.5"
0"
controle"
opruim"aanbod"
Prof. dr. Ap Dijksterhuis
Prof. dr. Rick van Baaren
-16%
-27%
-40%
Fun theory
Ondernemerschap
1.  Verschil bewust en onbewust
2.  Beïnvloedingstechnieken
3.  Hoe ziet je aanpak eruit?
Vandaag
Mensen zijn (meestal) niet rationeel
Wie is het meest
competent?
70%
Todorov et al., (2005)
redeneren
Gedrag"
Hoe verander je gedrag?
Voorbeeld gedragsverandering
California Energy Savings Survey
!Zelf!gerapporteerde!inscha2ng!wat!het!beste!werkt!
3.5"
3.4"
3.3"
3.2"
3.1"
3"
2.9"
2.8"
Milieu/CO2"
Geld"besparen"
De"buren"doen"het"ook"
Energieverbruik!per!dag!(kWh)!
14.5"
14.3"
14.1"
13.9"
13.7"
13.5"
13.3"
13.1"
12.9"
12.7"
12.5"
Controle"condiDe"
Geld"
Milieu"
Buren"doen"het"
Sociale bewijskracht
Towel!reuse!rate!
50%"
45%"
40%"
35%"
30%"
25%"
environmental" descripDve"
protecDon"
norm"
Sociale bewijskracht
Mensen zijn
kuddedieren
•  Makkelijk in te zetten
•  Zorg voor hoge percentages
•  Sterker bij “gelijken”
Commitment & consistentie
Foot in the Door
Foot in the Door
Bord!in!de!tuin!
60%"
50%"
40%"
30%"
20%"
10%"
0%"
direct"verzoek"
sDcker"eerst"
No-Shows
Percentage 'No-Shows'
35%
32%
30%
25%
20%
15%
10%
10%
5%
0%
Verzoek
Met commitment ("Ja")
Bijplaatsingen
Voor
een
schone
buurt
www.slimmerschoon.nl"
Help mensen om zichzelf
anders te zien
Altercasting / Social labelling
Benadrukken van “sociale rollen”
Commitment & consistentie
•  Eerst toezegging (publiekelijk, actief, vrijwillig)
•  Begin klein (hoog “ja” %)
•  Beloften & verplichtingen het meest effectief
Commitment & consistentie
Aanpak "
Bright spots
•  ffdsfdsafds
Kleine stapjes
Leeslijst
Influence
Cialdini
Het slimme onbewuste
Ap Dijksterhuis
Hidden Persuasion
Andrews, van Leeuwen &
van Baaren
Persoonlijke boodschap
Ingevulde!enquêtes!
80%"
60%"
40%"
20%"
0%"
normaal"
postKit"
www.db-abs.com
Jeroen Siebelt
[email protected]
@jeroensiebelt
Download