PowerPoint-presentatie

advertisement
droom
samenwerken
droom
(economische) ruimte
• rentmeesterschap
– iedere deelnemer heeft het recht om een andere
deelnemer ter verantwoording te roepen
aangaande zijn belangen
– alternatief: deelnemers stellen zelf hun gedrag ter
discussie (zie mvo-platform)
• openheid
– alle activiteiten zijn openbaar
instituten
• intelligente democratie
– belangentegenstellingen
– investeringen
• clearing house
–
–
–
–
afspraken
claims
antwoorden
democratie
• investeringsfonds
invulling
• munteenheid (:ureka
• deelnemers leggen minstens 10% van hun
inkomen in
→ investeringsfonds
← (:urekae
← stemrecht naar rato van je commitment
• ie het % van je inkomen dat je ingelegd hebt
overdenkingen
• open source economie
• eigendom leidt tot verantwoordelijkheid
• ipv tot macht
•
•
•
•
rentmeesterschap leidt tot samenwerken
elkaar aanspreken maakt regels overbodig
10% inleg geeft commitment
weet niet ligt naast kan niet op het kerkhof
platform
• dit kan een platform zijn om
– vele initiatieven te bundelen
– en consumenten evenredig in te laten
participeren
• is dit een marketinginstrument voor het
mvo-platform?
• beginnen met
– uitwerken
– simulatie
– gelijkgestemden zoeken
de waarde van geld
• de waarde van een munteenheid wordt
bepaald door het gedrag van haar gebruikers
naar rato van hoeveel geld zij uitgeven
• op de beurs is rendement het leidende
criterium (het middel geld is hier dus tot
doel geworden)
• levensresources worden geclaimed dus moet
je mee te doen
 de waarde van de euro is hebzucht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards