Weekrooster voor de week van 15 tot en met 19 september 2014

advertisement
Weekrooster voor de week van 15 tot en met 19
september 2014
Spreekwoord van de week:
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
Woordenschat:
keizer (Eng.emperor)
lijfwacht ( Eng.lLifeguard)
slaaf ( Eng. slave)
Rekenen
Spelling
Engels
Schrijven
Taal
Spreekwoord van de
week
Woordenschat
Werkwoordspelling
Blokboek
Begrijpend lezen
Crea/ Portfolio opdracht
Wereldoriëntatie
Muziek
Computer
Groep 7
Groep 8
Les 6 t/m 10 en de tafel van 1 t/m 5 overhoren.
Tafel van 6 oefenen
Les 6 t/m 10
Voca 1 en 2 overhoren en
Voca 2 en 3 overhoren en
oefenen voor de toets
oefenen voor de toets
worksheet 7
worksheet 7 en 8
Blz 2
Spelling les 10 in verhalenschrift
 Spreekwoord netjes opschrijven,
 De betekenis uitleggen en een verhaaltje bedenken waarin
je het spreekwoord kunt gebruiken.
 Een tekeningetje erbij dat bij het spreekwoord past.
De woorden van deze week uitwerken.
Blz 8 en 9
Blz.6 en 7
Het onderwerp.
Les Romeinen
Kies een Romeins bouwwerk uit en teken het na. Kleur het in met
kleurpotlood of waterverf.
Dinsdag: Prinsjesdag
Donderdag:Start project “Romeinen”.
Kies een onderwerp voor je presentatie en een maatje waarmee je
daaraan gaat werken. De kinderen die geen presentatie houden
werken wel een onderwerp uit.
Keuze maken uit de M.I.kaarten, minimaal 2 kaarten, 1 matchkaart
en een stretchkaart.
Oefen het Montinilied en de liedjes die je tot nu toe geleerd hebt.
Ambrasoft spelling en Reken Zeker oefenen
Deze week:
 Agenda mee !!!
 Weeksluiting IJsberen
Huiswerk:
 Engels voca 1 en 2 oefenen voor de toets
 Spellingwoorden van de week oefenen
 Tafel van 6 oefenen
 Informatie zoeken voor je presentatie of onderwerp over de Romeinen.
In het eerste rekenblok streven we naar de beheersing van:
Groep 7 blok 1
Getallen en relaties:
- tot 10.000 in cijfers schrijven en plaatsen op de getallenlijn
- getal reeksen afmaken
- getallen splitsen in duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden
- de waarde van cijfers in getallen bepalen zowel voor als achter de komma
Getallen en basisbewerkingen:
- getallen splitsen
- cijferend optellen en aftrekken
- cijferend vermenigvuldigen (eenheden x honderdtallen en tientallen x honderdtallen)
- nauwkeurig schatten
- staartdelingen (duizendtallen : honderdtallen)
- werken met de rekenmachine
- hoofdrekenen: + - x : meten tijd en geld
Meten en meetkunde
- geld: breuken in relatie tot euro’s (1/2 euro is 0,50 eurocent)
- tijd: begrippen a.m. en p.m. en rekenen met digitale tijden en seconden
- maten: omtrek en oppervlakte, referentiematen
Verhoudingen
- notatie van breuken
- breuken plaatsen op de getallenlijn
- breuken optellen en aftrekken, waarbij helen uit een breuk gehaald worden of
breuken gemaakt worden van helen
- breuken vereenvoudigen
Groep 8 blok 1
Getallen en relaties:
- tot 100.000 uitspreken, schrijven, ordenen en noteren
- decimale getallen in cijfers schrijven
- Romeinse cijfers schrijven en ordenen
- getallenlijn met breuken, decimale getallen en procenten
- afronden op helen, tienden en honderdsten
- decimale getallen: verschuiven komma naar rechts (x) en links (:)
Getallen en basisbewerkingen:
- bewerkingen + - x en : t/m 100.000
- bewerkingen + - x en : met decimale getallen
- doordelen achter de komma
- hoofdrekenen: + - x : meten, tijd geld, breuken decimale getallen procenten rekenen
met haakjes
Meten en meetkunde:
- geld: + en x met geld, korting berekenen, prijsverhoging en verlaging uitrekenen
- tijd: vertrekduur en tijdsduur, digitale tijd uitrekenen, begrippen a.m.p.m.
- meten: schaal met lengtematen, werken met metriek stelsel
- vormen: plattegronden van bouwsels
Verhoudingen:
- breuk omzetten in kommagetal en andersom
- breuken gelijknamig maken
- breuken omzetten in percentages en andersom
- alle rekenbewerkingen met breuken
- rekenen met schaal
- percentages nemen van getallen
- verhoudingen tussen en binnen andere grootheden (prijs / kg)
- procentsommen
- samengestelde grootheden : km / uur prijs / tijdseenheid, prijs / stuk
Verbanden:
- staafgrafiek, lijngrafiek en stapelgrafiek aflezen en interpreteren
Extra oefenen voor rekenen kan thuis prima via het Ambrasoft thuispakket.
Spelling:
Voor spelling werken de kinderen in verschillende blokken. Om thuis te oefenen moeten ze
het blok kiezen waar ze in werken en dan de passerende les kiezen. Dit kan of via de
woordrijen op de website, of via het Ambrasoft thuispakket. Kies dan voor het spellingpakket
van onze school.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards