Looncomponenten voor transitievergoeding

advertisement
Looncomponenten voor transitievergoeding
De in sommige situaties van ontslag verplicht te betalen transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per halfjaar
voor de eerste tien jaar van het dienstverband en daarna 1/4 maandsalaris per halfjaar (een handige tool om de
transitievergoeding te kunnen berekenen vindt u op www.rendement.nl). Voor werknemers die meer dan tien jaar in
dienst zijn én ouder dan 50 jaar geldt een hogere vergoeding. Het maximum van de verschuldigde transitievergoeding
is € 75.000, of een jaarsalaris als dat hoger is dan genoemd bedrag.
Als basis voor de berekening van de transitievergoeding gaat u uit van het in geld vastgestelde loon per maand, maar
welke loonelementen vallen daar allemaal precies onder? Als voor uw vertrekkende werknemer sprake is van
onderstaande looncomponenten, vallen die onder dat benodigde maandsalaris en moet u die (deels) meenemen voor
berekening van zijn transitievergoeding. Overigens maakt de naam die een looncomponent heeft niet uit, het gaat om
de inhoudelijke kenmerken ervan.

Looncomponent
Opmerkingen
Brutomaandloon
Hier begint de berekening van het in geld vastgestelde loon per
maand, door vermenigvuldiging van het bruto-uurloon met de
overeengekomen arbeidsduur. Als de arbeidsduur niet vaststaat of
wisselt en bij stukloon of provisie gaat u uit van het gemiddelde loon
per maand over de afgelopen twaalf maanden.
Vakantiebijslag
U telt 1/12 van de vakantiebijslag mee voor de transitievergoeding.
Vaste eindejaarsuitkering
U telt 1/12 van de vaste eindejaarsuitkering mee voor de
transitievergoeding.
Structurele overwerkvergoeding
Dit valt onder de ‘overeengekomen vaste looncomponenten’, die
zowel schriftelijk als mondeling mogen zijn overeengekomen. U telt
1/12 van het bedrag aan structurele overwerkvergoeding dat uw
werknemer de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen mee voor
de transitievergoeding.
Vaste ploegentoeslag
Dit valt onder de ‘overeengekomen vaste looncomponenten’, die
zowel schriftelijk als mondeling mogen zijn overeengekomen. U telt
1/12 van het bedrag aan vaste ploegentoeslag dat uw werknemer de
afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen mee voor de
transitievergoeding.
Bonus
Dit valt onder de ‘overeengekomen variabele looncomponenten’, die
zowel schriftelijk als mondeling mogen zijn overeengekomen. U telt
het gemiddelde bedrag per maand dat uw werknemer over de
afgelopen drie kalenderjaren aan bonus heeft ontvangen mee voor
de transitievergoeding.
Winstuitkering
Dit valt onder de ‘overeengekomen variabele looncomponenten’, die
zowel schriftelijk als mondeling mogen zijn overeengekomen. U telt
het gemiddelde bedrag per maand dat uw werknemer over de
afgelopen drie kalenderjaren aan winstuitkering heeft ontvangen mee
voor de transitievergoeding.
Eindejaarsuitkering waarvan het
bedrag niet van tevoren vaststaat
Dit valt onder de ‘overeengekomen variabele looncomponenten’, die
zowel schriftelijk als mondeling mogen zijn overeengekomen. U telt
het gemiddelde bedrag per maand dat uw werknemer over de
afgelopen drie kalenderjaren aan eindejaarsuitkering zonder vast
bedrag of vast percentage heeft ontvangen mee voor de
transitievergoeding.
1
Download