Romeinse geschiedschrijving

advertisement
Romeinse geschiedschrijving
De vraag
Met belangstelling lazen mijn vrouw en ondergetekende het onderzoek van prof. Steve
Mason over de historische Jezus. (Dagblad v/h/ Noorden, zaterdag 19 april jl.)
Het onderzoek richt zich op de vier canonieke evangeliën. Wij vroegen ons af, (domme
vraag misschien) Is er rondom de tijd van de kruisiging geen Romeinse geschiedschrijving.
De Romeinen waren toch al heel ver in het beschrijven van gebeurtenissen? M.a.w. waren
er geen ooggetuigen die ter plekke dit soort gebeurtenissen vastlegden?
W. Dussel, Borger
Het antwoord
Hele goede vraag! Jazeker, er waren allerlei Romeinse geschiedschrijvers, maar om het
oneerbiedig te zeggen, het verhaal van de kruisiging was toen geen wereldnieuws; dat is het
later geworden. Ook de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus die schreef tussen 70 en
100 n. Chr. heeft het niet echt over Jezus; wel in het algemeen over verschillende figuren in
de eerste eeuw die doen alsof ze profeet of Messias zijn. Er is wel een passage in Josephus
over Jezus, maar het is goed mogelijk dat die later er tussen is geschreven door christelijke
kopiisten toen Jezus natuurlijk wel erg belangrijk was voor iedereen, en men zich
misschien een soortgelijke vraag stelde: hier moeten oude historici toch over hebben
geschreven? maar of de passage historisch is (namelijk echt van Josephus) is maar de
vraag.
Met vriendelijke groet,
Prof. Dr. M. Popovic
Hoogleraar Oude Testament en Vroeg Jodendom
Rijksuniversiteit Groningen
Download