Adequaat materiaal voor iedereen(pc, laptop, smartphone, internet …)

advertisement
PROJECTFICHE
TITEL VAN HET IDEE: adequaat materiaal voor iedereen
DEFINITIE IDEE
Beschrijf hier wat het idee juist inhoudt. Dit om te zorgen dat iedereen er dezelfde
interpretatie van heeft.
Maximale digitalisering voor iedereen, niet enkel voor elite, ook voor uitvoerders dus
VOORDELEN
Beschrijf wat we meer/beter/sneller/goedkoper kunnen met dit idee.
 Plaatsbesparing
 Kostenbesparing
 Snellere communicatie .Meer en makkelijker netwerken
 Iedereen makkelijker bereikbaar
 Minder papierverspilling (agenda’s bvb )
 Info voor iedereen en overal consulteerbaar
 Zo werken we aan een competitieve en innovatieve overheid
NADELEN en BELEMMERINGEN
Welke mogelijke problemen, risico’s verwachten we
(technologisch, organisatorisch, markt …)
-kostprijs
niet iedereen is mee
-
OPLOSSINGEN
Welke oplossingen zien we daarvoor of hoe kunnen we
anticiperen?
- Tijdsinvestering voor leren:



-efficiënt gebruiken van het materiaal
Personeel medeverantwoordelijk maken voor uitgaven en materiaal
-
IMPACT
Beschrijf wat er op het eerste zicht zou (moeten) veranderen aan technologie en processen,
organisatie (zowel intern als
extern) of marktbenadering of …
NODIGE PARTIJEN
Lijst de interne/externe partijen op die nodig zijn voor de realisatie van dit idee. En wie neemt
er de ‘leiding’ van op?
ACTIEPLAN
Voorbeelden van acties: haalbaarheidsstudie, marktbevraging, werkplan opmaken,
contacteren van andere partijen …
ACTIE WIE WANNEER
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards