de invulbare vragenlijst

advertisement
VRAGENLIJST JAVA DEVELOPER
Algemeen
Hier willen we een globaal beeld krijgen van de technische capaciteiten en
ervaring van de kandidaat. De typische waar, wanneer en waarom zijn hier
belangrijk om een zicht te krijgen op de motivatie en achtergrond.
1. Beschrijf concreet uw ervaring als developer en de gebruikte
technologie van de laatste 3 jaar. Geef hierbij aan in welke context
deze ervaring is opgedaan : schools, professioneel of eerder vrijwillige
en uit interesse (bv. een open source project).
2. Waarom hebt u met de beschreven technologiën gewerkt?
3. Stel u voor dat we 5 jaar verder zijn. Wat en waarom ziet u evolueren op
vlak van software ontwikelling en technologie en waar ligt uw
persoonlijk interessegebied.
Specifieke aandachtspunten.
1. Beschrijf – indien mogelijk – heel kort het verschil tussen J2SE en J2EE.
Waar hebt u ervaring mee?
2. Beschrijf uw ervaring met het ontwerpen van databanken. Hebt u
specifieke tools of methode gebruikt? Zo ja, de welke?
3. Beschrijf uw ervaring met het implementeren van databanken. Welke
soorten databanken hebt u gebruikt of kennis van? Bijvoorbeeld :
MySQL, Informix, .
4. Hoe hebt u de databank benaderd vanuit de software? Was dit
rechttoe/rechtaan ODBC, JDBC of gebruikte u een ORM framework?
Zoja, welk? Kent u JPA?
5. Wat is uw ervaring met XML, XSLT, XML Schema's en welke tools gebruikte
u om deze te verwerken in de software. Kent u Web Services en of
SOAP?
6. Hebt u ervaring met proces modellering en executie. Wat zeggen BPMN
en BPEL u? Ervaring met software om dit te verwerken?
7. Hebt u kennis van “design patterns”? Zegt de “Gang of Four (GOF)” u
iets.
8. Welke Java ontwikkelomgevingen kent u? Kent u Eclipse?
9. Beschrijf meer in detail specifieke web ontwikkeling kennis indien
aanwezig. Denk aan HTML, CSS, JavaScript, frameworks (JSP, Strut's, etc
... ) of AJAX kennis, methodologie (Restlet), etc ...
10. Heeft u ervaring met Swing? Zo ja, gebruikte u dit rechtstreeks of via een
framework? Het welke?
11. Ervaring met het SpringFramework? Zo ja, beschrijf dit kort.
12. Ervaring met Apache producten? Zo ja, beschrijf kort welke.
13. Ervaring met Linux? Zo ja, beschrijf kort welke.
14. Ervaring en kennis van Cobol?
15. Ervaring en kennis van C++?
16. Wat is algemeen uw ervaring met Open Source en uw interesse in deze
manier van werken?
17. Andere dingen die u graag wilt meegeven.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards