5 stappen die je moet beantwoorden alvorens een proeve van

advertisement
10 stappen die je moet beantwoorden alvorens een proeve van bekwaamheid te gaan
maken
( deze kun je ook beantwoorden en leggen onder een bestaande proeve van bekwaamheid om
te controleren of de proeve valide, transparant en betrouwbaar is)
1. Beschrijf de werkprocessen of kerntaak(en) die je wenst af te toetsen met de proeve.
(integraal)
2. Zit er een logische volgorde in deze processen, zodat de toets opgebouwd kan worden
uit (zelfregulering)
a. Een voorbereidende fase
b. Een uitvoerende fase
c. Een evaluerende fase
eventueel
d. Een reflectieve fase
3. Beschrijf een authentieke beroepssituatie in welke alle bovengenoemde processen
natuurlijk aan de orde komen. (niet gekunsteld) (vraaggestuurd)
4. Beschrijf de beroepstaken die in deze situatie aan de orde komen.
5. Beschrijf 1 of meerdere kritische beroepssituaties die in de proeve aan de orde zouden
kunnen komen.(zelfsturing)
6. Formuleer gedragindicatoren voor de beoordeling van deze beroepstaken en specifiek
voor de kritische beroepssituatie(s)
7. Beschrijf de randvoorwaarden
a. Plaats van afname/ afnamesituatie
b. Voorzieningen/ omgevingseisen
c. Benodigdheden
d. Organisatie/ planning
e. Tijdschema voor de kandidaat
f. Rollen voor de actoren
8. Beschrijf de rolinstructie voor de acteurs
9. Bepaal de vormen van beoordeling die je wil toepassen
a. Product
b. Proces etc.
10. Bepaal de fatale fouten die absoluut niet gemaakt mogen worden.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards