formulier

advertisement
Oriëntatie opdracht praktijk periode 2
In periode 2 werk je aan de eerste opdracht in de praktijk. Je gebruikt deze periode onder
andere om je te oriënteren op:
1. De doelgroep
2. De instelling, het gebouw
3. De werkzaamheden
4. De organisatie
5. De visie
Je mag zelf kiezen in welke volgorde je aan de opdracht werkt.
Van de 5 onderdelen maak je een apart verslag ( 1 tot 2 A-4tje(s) per onderdeel.
In groepsbijeenkomsten zijn je bevindingen onderwerp van gesprek.
Tijdens SLB/Praktijk houd je een korte presentatie van de bevindingen. Je plant met je
SLB’er wanneer je dit gaat doen.
1 De doelgroep
Beschrijf de doelgroep op jouw praktijkplaats.
o Leeftijd en ev. ontwikkelingsleeftijd
o Groepssamenstelling, grootte, verhouding man/vrouw, jongen/meisje
o Specifieke kenmerken van de doelgroep
o Beschrijf iets over je eerste indrukken van deze groep
2 De instelling, het gebouw
Beschrijf
o Het gebouw
o De ruimte waarin jouw groep verblijft
o Welke materialen er zijn
o Hoe de indeling is
o Iets over de sfeer die er hangt
o Beschrijf iets over je eerste indrukken, wat vind je er zelf van
3 De werkzaamheden
Beschrijf de werkzaamheden die gedaan worden in jouw groepsruimte.
o Beschrijf de werkzaamheden op het gebied van activiteiten, verzorging, huishoudelijk
werk/schoonmaak, planning, bijzondere werkzaamheden.
o Wat wordt er al van jou gevraagd?
o Hoe zie jij jouw rol de komende tijd? (welke mogelijkheden zie je?)
o Wat trekt je aan, waar zie je tegen op?
4 De organisatie
o Beschrijf wie er werken op jouw praktijkplaats (welke functies)
o Beschrijf kort de werkzaamheden van de functie/functionaris.
o Met welke functionaris heb jij te maken?
o Hoeveel mensen werken er?
o Hoe vind jij ’t om in deze organisatie te werken?
o Welke functie zou jij ambiëren op termijn?
5 De visie
o Wat is de visie van de instelling?
o Waar vind je de visie? (folder, website?)
o Hoe zie jij die visie terug in het dagelijks werken?
o Voer hierover een gesprek met jouw praktijkbegeleider en werk ‘t kort uit in je verslag.
Download