1 - Verdec

advertisement
1)
Waarom Rabies/pestis niet het menselijk lichaam als gastheer?
Waarom HIV wel menselijk lichaam als gastheer?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
2)
a- Aanhechtginssysteem voor Bordetella pertussis
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b- 2 voorbeelden van een specifiek ligand-receptor binding voor infecties
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
3)
a- 5 noodzakelijke stappen in het ontstaan van infectie
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………………………..
b- Beschrijf de stappen die in vasieve microorganisme volgt na aanhechting aan epitheelcellen
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
4)
a- Beschrijf de zuurstof-afhankelijke killing van bacterien door polynucleare en polymorfe
leukocyten (BMNL)
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b- 2 belangrijke opsoninen die hierbij betrokken zijn
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
c- 2 bacteriele componenten (behalve kapsel) die interfereren met de antimicrobiele werking
van de fagocyten
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
5) Beschrijf de werkingsmechanismen van:
a- beta-lactam antibiotics
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b- tetracycline
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
c- waarom werkt de combinatie van deze 2 antibiotica antagonistisch?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
6) Virussen zijn ook in staat om direct het immuunsysteem te beinvloeden (zonder genetische
variatie dmv mutaties en recombinaties). Beschrijf hoe dat gebeurt en welk viraal gen hierbij
betrokken is voor:
a- Influenza-A virus
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b- Epstein-Bar virus
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
7)
a- Kan je met deze gegevens zeggen
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b- waarop zou de resistentie kunnen berusten voor deel vd bevolking?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
c- Welke stap van Kohl om te bewijzen dat het de echte ziekteverwekker is?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
8) Verschil van Typhi/TB tijdens persistentiefases voor gastheer tijden:
a……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
c……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
9) wat is primaire en secundaire viremie?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
10)
a- Mechanisme cholera toxine voor diarree?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
b- Oltar variant  waarom succesvoller (alleen onder bepaalde situaties toxine vormend)?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
11) Wat is rol van Streptococcus en Actinomyces in tandplak?
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………....
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards