Projectplan - NIMO Project Management Instituut

advertisement
Projectplan < op één A4>
Naam project:
Datum:
Projectleider:
Opdrachtgever:
Afdeling:
Afdeling:
Inleiding
Geef hier een beschrijving van:
 de aanleiding voor het project;
 het belang ervan en het doel voor de organisatie;
 belangrijke data voor voorbereiding en uitvoering.
Projectresultaten
Beschrijf hier heel concreet:
 de projectopdracht en de voorwaarden die de opdrachtgever stelt;
 wat de concrete (deel) resultaten van het project zijn (in SMART termen);
 wat hoor wel/niet tot het project behoort.
Risico-en succesfactoren
Beschrijf hier in korte bewoordingen:
 de belangrijkste kansen en bedreigingen die u onderkent;
 de maatregelen nu of later om de kans/impact te beinvloeden;
 de succesfactoren voor het project.
Projectfasering en- planning
Geef hier aan::
 in welke fasen het projectresultaat wordt gerealiseerd;
 wanneer welke activiteiten worden uitgevoerd;
 welke tijd/geld/middelen noodzakelijk zijn;
 waar de (belangrijkste) meetmomenten/mijlpalen liggen.
Let op de activiteiten rondom de afsluiting van het project (m.n. de overdracht)!
Projectkader
Beschrijf nu:
 de projectorganisatie: wie zijn de spelers en hoe is het spel georganiseerd;
 de voorwaarden die u stelt naar opdrachtgever, omgeving en derden;
 eventuele externe voorwaarden (regelgeving, regels staande organisatie etc.).
Communicatie en rapportage
Geef hier aan:
 de afspraken (bijv. vorm en frequentie) hierover met de opdrachtgever;
 aan wie u wat en hoe informeert/consulteert/rapporteert;
 op welke data mijlpalen worden bereikt en men welke communicatie mag verwachten.
Projectplan <op één A4>
versie 4.0
U aangeboden door NIMO Project Management Instituut
1
Download