Koolhydraten laten de glucosespiegel stijgen Eiwitten en vetten

advertisement
Bloedsuiker diabetes nieuwsbrief
pagina 1 van 3
Koolhydratentellen,belangrijkmaarlastig
Koolhydraten, koolhydraten, koolhydraten. Waarom draait er toch zoveel
om koolhydraten bij mensen met diabetes? En wat maakt het zo lastig om
zicht te krijgen op de koolhydraatinname? Diëtist Gerda van Rooijen legt uit
waarom het tellen van koolhydraten belangrijk, maar ook lastig is bij
diabetes. En, hoe krijgt u meer zicht op koolhydraten?
Watisnueigenlijkeenkoolhydraat?
“Koolhydraten zijn
Koolhydratenlatende
voedingssuikers. Ze worden in het
bloed opgenomen als suiker
glucosespiegelstijgen
(glucose). Er zijn verschillende
voedingssuikers, bijvoorbeeld fructose in fruit en lactose in melk. De ene
voedingssuiker wordt sneller opgenomen in het bloed dan de andere, dat is
het grootste verschil. In heel veel producten zitten koolhydraten. Ze spelen
zo’n belangrijke rol bij diabetes omdat ze de glucosespiegel laten stijgen.
Daarom stemmen mensen met diabetes het aantal eenheden insuline dat ze
toedienen af op hun koolhydraatinname.”
Koolhydraatrijkeproducten
In veel producten zitten koolhydraten, maar dit zijn enkele voorbeelden
van koolhydraatrijke producten: suiker, snoep, koekjes, frisdrank, vruchten
(sap), brood, pasta en rijst.
Watishetverschiltussencalorieënenkoolhydraten?
“Het aantal calorieën dat uit onze dagelijkse voeding komt, staat voor de
energie die ons voedsel levert. Je totale calorieopname haal je uit
koolhydraten, vetten en eiwitten.”
Maarhoezithetdanmeteiwittenenvetten?
“Eiwitten en vetten leveren ook
Eiwittenenvetten
energie, maar worden niet direct
omgezet naar suiker. Daarom
hebbenminderinvloed
hebben ze minder invloed op de
opdeglucosewaarden
glucosewaarden. Toch zijn er al
landen waar mensen met diabetes, naast de koolhydraten ook hun eiwitten
meenemen in het berekenen van hun insulinedosis. Een klein percentage
van de eiwitten wordt in de lever omgezet naar glucose. Hoeveel dit is, is
onder meer afhankelijk van het aantal grammen koolhydraten en eiwitten
dat iemand eet.”
Bentueenvoorstandervankoolhydraatarmetenbijdiabetes?
“De laatste jaren groeit de belangstelling voor koolhydraatarm eten, ook in
de spreekkamer. In de nieuwe voedingsrichtlijn voor mensen met diabetes is
http://www.bloedsuiker.nl/488/4327/diabetes-koolhydraten-tellen-belangrijk-maar-lasti... 25-9-2015
Bloedsuiker diabetes nieuwsbrief
pagina 2 van 3
de geadviseerde totale hoeveelheid koolhydraten ook iets verlaagd. In de
praktijk zie ik dat mensen betere glucosewaarden krijgen als ze hun
koolhydraten beperken. Ook is het effectief bij mensen die willen afvallen.
Toch moeten we voorzichtig blijven. Er zijn nog geen lange termijn
onderzoeksresultaten bekend. Ook blijkt dat veel mensen het niet vol
houden om lange tijd streng koolhydraatarm te eten. Ons eetpatroon is ook
erg op koolhydraten georiënteerd.”
Hetzijndusvooraldekoolhydratendievaninvloedzijnopde
glucosewaarden.Maarwaaromvindenmensenhettellenvan
koolhydratenzolastig?
“Veel ziekenhuizen werken met
Alsjeweethoeveel
koolhydratenlijsten. Ook zijn er
boeken en apps verkrijgbaar
koolhydraten100gram
waarmee mensen hun
pastabevat,weetjenog
koolhydraten kunnen tellen. Op de
niethoeveel
verpakking van voedingsmiddelen
koolhydrateneropje
kun je vaak ook zien hoeveel
koolhydraten een product bevat.
bordliggen
Maar in de praktijk blijkt het vaak
lastig om de portie te bepalen. Als je weet hoeveel koolhydraten 100 gram
pasta bevat, weet je nog niet hoeveel koolhydraten er zitten in de portie die
jij opschept. Hetzelfde geldt voor een dik of dun besmeerde boterham met
chocoladepasta. Vooral het inschatten van de juiste portiegrootte is vaak
lastig.”
Eenmiddagjeronddekeukentafelisuwadvies?
“Ja, zoals gezegd is het moeilijk om zicht te krijgen op de portiegroottes. Ook
is het geen haalbare kaart om elke dag alle voedingsmiddelen op een
weegschaal te leggen. Daarom adviseer ik mijn klanten om bijvoorbeeld
eens per jaar rond de keukentafel te gaan zitten om te berekenen hoeveel
koolhydraten hun portie pasta, rijst, cruesli et cetera bevat. Weeg
bijvoorbeeld een boterham zonder beleg en vervolgens met beleg. Daarna
kun je uitrekenen hoeveel koolhydraten de boterham met beleg bevat. Ik
heb klanten die foto’s maken van de maaltijden die ze vaak eten. Ze hangen
deze aan de binnenkant van hun keukenkastje en zetten erbij hoeveel
koolhydraten die maaltijd bevat. Op deze manier kun je in één middag al
heel ver komen.”
Enwaaromgevendedriep’s­patat,pizzaenpannenkoeken­vaak
zoveelproblemen?
“Tja, dit geeft direct aan hoe
Doorhetvetuitde
gecompliceerd het kan zijn. Patat,
pizza en pannenkoeken zijn zowel
maaltijdwordende
koolhydraat‐ als vetrijke
koolhydratenvertraagd
maaltijden. Als je de insuline
opgenomen
toedient op basis van het aantal
koolhydraten, kun je bedrogen uitkomen omdat deze vaak langzamer
worden opgenomen dan normaalgesproken vanwege het hoge vetgehalte.
Door het vet uit de maaltijd worden de koolhydraten namelijk vertraagd
opgenomen. Dit kan erin resulteren dat iemand vlak na het toedienen
hypo’s krijgt of juist uren na het eten hypers.”
http://www.bloedsuiker.nl/488/4327/diabetes-koolhydraten-tellen-belangrijk-maar-lasti... 25-9-2015
Bloedsuiker diabetes nieuwsbrief
pagina 3 van 3
Watadviseertumensendieaandeslagwillenmethettellenvan
koolhydraten?
“Vraag hulp van uw diabetesverpleegkundige en diëtist. Wij helpen heel veel
mensen met het leren tellen van koolhydraten en het berekenen van de
insuline­koolhydraatratio. Schaam u niet als u moeite heeft met rekenen,
want dat hebben heel veel mensen. Ik zie ook mensen waarbij het tijden
goed gaat, maar ook tijden helemaal niet. Accepteer dat ook van uzelf, want
dat hoort bij een chronische ziekte. Tot slot, maak gebruik van de
hulpmiddelen die er zijn zoals boluswizardfuncties op insulinepompen,
koolhydraatlijsten en apps.”
NieuweappPlatemate
Binnenkort introduceert SweetBee de app Platemate waarmee u uit een
voedseldatabank de producten kunt kiezen die u gaat eten en drinken. Deze
‘legt’ u op een virtueel bord, kopje of dessertbordje van het scherm van uw
smartphone of tablet. U kunt zelf de portiegrootte bepalen door deze groter
of kleiner te maken, afhankelijk van hoeveel u gaat eten. Vervolgens telt de
app de koolhydraten van de bewuste maaltijd op. Op dit moment wordt de
laatste hand gelegd aan deze app en daarna zal het tellen van koolhydraten
een stuk gemakkelijker worden. De app is mede mogelijk gemaakt door
OneTouch® glucosemeters en Diabetesvereniging Nederland.
Wijhoudenuopdehoogte
Wilt u als één van de eersten weten wanneer deze nieuwe app gereed is?
Volg ons op Twitter of stuur een mail naar [email protected] . Wij
houden u op de hoogte.
http://www.bloedsuiker.nl/488/4327/diabetes-koolhydraten-tellen-belangrijk-maar-lasti... 25-9-2015
Download