Huidige realiteit

advertisement
Breda
Structuurvisie: Breda in 2030
Compacte, duurzame kwaliteitsstad met ruimte
voor creativiteit en initiatief
• Bourgondische, waterrijke stad, die geschiedenis en
toekomst verbindt
• Gastvrije, toegankelijke stad met diversiteit en
menselijke maat
Cultuur en erfgoed zijn het DNA van de stad
• Vliegwiel voor innovatie, verblijfskwaliteit en andere
sectoren
• Essentieel voor levendigheid en aantrekkelijkheid
• Erfgoed en beeldcultuur verbinden rijke
geschiedenis en innovatieve toekomst.
• Openbare ruimte en het water zijn podium voor het
verhaal van de stad
• Verrassende samenwerkingen
•
Huidige
realiteit
Thema’s waarin cultuur een rol speelt
Specifiek culturele thema’s
•
•
Visie Binnenstad
Behouden: gastvrij, bourgondisch, historisch
• Versterken: profiel, kwaliteit, samenhang en
samenwerking
Cultuur en erfgoed in de binnenstad
• Helder cultuurprofiel in samenhang met gastvrij,
historisch, bourgondisch
• Elk gebied een passend cultuuraanbod
(gebiedsprofiel)
• Buitenruimte is podium, cultuur versterkt
verblijfskwaliteit
• Op innovatieve wijze de beleefbaarheid van
historische kwaliteiten versterken
• Samenwerking binnen en tussen sectoren leidt
tot kwalitatieve en innovatieve concepten om
knelpunten om te buigen naar succespunten
•
Ruimte en verbinding
Coalitieakkoord 2014-2018
• Culturele instellingen meer verbinden met de stad
• Nieuwe podia buiten eigen muren
• Pijlers beeldcultuur en erfgoed
City Making Breda
Opgesteld door initatiefnemers Breda Next
uit de binnenstad
• Met elkaars inbreng en daadkracht maken
Bredanaars een aantrekkelijke, uitdagende en
gastvrije stad
• Een stad waar je graag winkelt, waar je geniet van
(culturele) events, waar je verrassende horeca
aantreft
• Een stad die historie en elegantie uitademt, die je
verleidt langer te blijven, in en buiten de binnenstad.
• Een stad waarin je graag woont, waarop je trots
bent en dit uitdraagt
Cultuur en Erfgoed in Via Breda
Culturele productiekracht met hoge kwaliteit is
noodzakelijk
• Inspirerende innovatieve creatieve concepten als
vliegwiel voor vernieuwende ontwikkelingen.
• Evenementen met een onverwacht karakter en
internationale uitstraling.
• Van broedplaats en experimenten naar culturele
‘trekkers’ van formaat
Factor C
De culturele toekomst van Breda 2008-2020
• Sterk cultureel fundament voor iedereen
• Culturele hoofdstructuur en culturele brandpunten
• Evenementen en festivals
• Cultuureducatie en participatie
• Ondernemerschap
• Complete ketens
• Pijlers erfgoed en beeldcultuur
Beeldcultuur
Input uit de stad:
• Integraal benaderen (cultuur, economie, onderwijs,
ruimte)
• Bundelen slagkracht: behoefte aan daadkrachtig
•
•
•
•
Richting aan evenementen
Economische en stadspromotionele waarde
• Maatschappelijke en/of culturele waarde
Inhoudelijke speerpunten:
• Water (als locatie)
•
Beeldcultuur
• Erfgoed (stad als historisch decor)
• Topsport
•
•
gezamenlijk gevormd en gedragen netwerk
Behoefte aan strategische agenda
Potentie in ruimtelijke component: projecten in
openbare ruimte; stadspromotie, meenemen in
stedelijke ontwikkeling
Potentie in economische component: faciliteren
startups, broedplaatsen, actief werven van bijv.
beurzen en potentiele werkgevers
Potentie in culturele component: koppeling met
thema’s als Van Gogh, link dancescene
Erfgoed in context
Erfgoedvisie Breda 2008-2015
• Identiteit centraal
• Erfgoed onderdeel integraal ruimtelijke beleid
• Historische binnenstad aantrekkelijker maken
• Benutten architectuur als instrument
Verbeelding van ambities
Kunst in de Openbare Ruimte Breda
• Actieve vraagstelling
Profiel van Breda versterken (zichtbaarheid/
herkenbaarheid)
• Draagvlak creëren en toegankelijk maken
van aanbod
•
Nederland
Speerpunten cultuurbeleid
2013–2016 Rijksoverheid
Cultuureducatie: bereik alle kinderen en jongeren
• Vernieuwing en talent
• Ondernemerschap: nieuwe markten
• Internationalisering
•
Brabant
Brabant C Fonds
•
•
•
•
•
•
•
Ondernemend financieren
Hoge culturele kwaliteit en nationale betekenis
Bijdrage aan vrijetijdseconomie
Draagvlak en talentontwikkeling
Impuls culturele hotspots
Versterken cultuursysteem
Samenwerking met Brabantse topsectoren
Cultuuragenda van Brabant voor 2020
•
Sterk cultuursysteem
Brede basis en toonaangevende top
• Verbinding andere sectoren
• Ondernemerschap: brede allianties, cofinanciering
•
Cultuur beweegt
De betekenis van cultuur in een
veranderende samenleving OC&W
• Cultuuronderwijs
Talentontwikkeling
• Creatieve industrie
• Digitalisering
• Maatschappelijke dialoog over cultuur
•
Cultuur verbindt
Een ruime blik op cultuurbeleid
• Cultuur als onderdeel maatschappelijke agenda
• Verbinding met andere domeinen
Meedoen is de kunst
Aanbevelingen Raad voor Cultuur over
actieve cultuurparticipatie:
• Goede basisvoorzieningen: locatie, programma,
promotie, vindbaarheid, toegankelijkheid
• Aandacht voor levensfasen: prioriteit bij jeugd
• Waarborg kwaliteit
• Stimuleer experimenten
• Atlas voor actieve cultuurparticipatie
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards