Huurverh. koster - Protestantse Gemeente Ginneken

advertisement
protestantse gemeente ginneken
Informatie en tarief voor de reservering en het gebruik van
het gebouw Mariëndal der Protestantse Gemeente Ginneken.
Duivelsbruglaan 13 4835 JD Breda,
Postadres: Postbus 4648.4803 EP BREDA
Reserveringsdatum:
Naam:
..............................................
…………………………………………
Huur Mariëndal € 70,-- per dagdeel :
ochtend tot 12.00u. ; middag van 12.30u. - 17.30u. en avond van 18.00u. - 23.00u.
De koster kan voor u warme en/of koude dranken, broodjes en dergelijke verzorgen.
Deze rekent u met hem af.
Na overleg met de koster kunt u in Mariëndal gebruik maken van WIFI..
Als huurder heeft u het recht om maximaal 2 auto’s op het terrein te parkeren.
Overige auto’s kunnen op het Schoolakkerplein geparkeerd worden.
RESERVERINGEN.
Via de koster, de heer A.H. van Wijk, Duivelsbruglaan 3, 4835JD Breda,
Tel.076-5651807
Na ontvangst van uw betaling is uw voorlopige reservering definitief geworden.
Betaling zien wij gaarne tegemoet op bankrekening nummer van ABNAMRObank
NL14ABNA 0520 4249 99 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken
o.v.v.: Dagdeel en datum reservering en naam huurder.
Deze reservering wordt tevens als uw nota beschouwd.
Verdere informatie over de locatie en over onze gemeente kunt vinden op
www.protestantsegemeenteginneken.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de P.G.G.
.
A.H. van Wijk
Koster der P.G.G
pastorie:
kosterij:
kerkelijk bureau:
duivelsbruglaan 21
4835 JD BREDA
tel. 076-5653460
duivelsbruglaan 3
4835 JD BREDA
tel. 076-5651807
postbus 4648
4803 EP BREDA
tel. 076-5653142
kerkenraad en
college van kerkrentmeesters:
postbus 4648
4803 EP BREDA
Download