Formulierenbrigade in Breda

advertisement
Geld op de plank
Workshop over niet-gebruik van
inkomensregelingen
Mariëlle Pieterse, Breda
Sjoerd van Gurp, Breda
Martijn Schut, Stimulansz
Niet-gebruik
• Huursubsidie
• Wtos
• Kwijtschelding gem. belastingen
• Aanvullende bijstand
• Langdurigheidstoeslag
27%
25%
45%
68%
54%
Bron: SCP 2007
Per huishouden laat men liggen
Bron: formulierenbrigade Arnhem
€ 815
Redenen niet-gebruik
• Onwetendheid
• Denken niet in aanmerking te komen
• Drempel te hoog
• Schaamte
Tegengaan niet-gebruik
• Eenvoudige aanvraagprocedure
• Budgetwinkel
• Voorlichting aan/door intermediairen
• Rekening direct naar sociale dienst
• Bestandskoppeling
• Particulier initiatief
Formulierenbrigade in Breda
Sociale Zaken, Gemeente Breda, 4 februari 2010
Verschillende vormen
•
•
•
•
•
•
Ca 80-tal organisaties in Breda die hulp bieden bij formulieren
VIA van het Maatschappelijk Werk Breda
Formulierenbrigade in de wijkcentra
Ouderenadviseurs van Stichting Ouderenwerk Breda
Budget Coach Breda
Heel veel vrijwilligers initiatieven
Toelichting op BudgetCoach Breda
• project uit Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO)
• vrijwilligers verrichten hulp bij schulden bij burger thuis
• werken samen met professionele organisatie als Kredietbank
Breda en Maatschappelijk Werk Breda
• na cursus aan de slag
• kort traject (10 tot 20 contacten)
• lang traject ( > 1 jaar begeleiding)
• coaching per vrijwilliger 4-8 uur per week
• onkostenvergoeding per kwartaal
• nu 55 vrijwilligers als Budgetcoach werkzaam
• toekomst: inbedding bij professionele organisatie
Breder netwerk
•
•
•
•
•
gebruik maken van netwerk in de stad
Initiatieven laten bloeien, maar wél
waarborg voor deskundigheid
één organisatie aanwijzen die dat verzorgt
bijvoorbeeld: trainingen, intervisie, coaching
Initiatieven Jaar van de Armoede
• 4 x een “Opgeruimd staat netjes” dag
• samenwerking 8 maart tot 2 april met Belastingdienst - Sociaal
Raadslieden - Stichting Ouderwerk Breda – Budgetcoach
Breda en Sociale Zaken Gemeente Breda op locatie van het
stadskantoor
• 22 februari eerste Armoedebijeenkomst
• vervolgbijeenkomsten in 2010
Berekenuwrecht.nl
Bereken uw recht
op alle landelijke
en gemeentelijke
inkomensregelingen
Financiële Quickscan
• De Gemeente Breda biedt vanaf 1 mei 2009 alle
nieuwe WWB-klanten een Financiële Quickscan
(FQS).
• Doel FQS:
- persoonlijk budgetadvies, inclusief de
mogelijkheden tot inkomensmaximalisatie en
uitgavenminimalisatie
- het vaststellen van een problematische
schuldsituatie
Aanleiding FQS
• 75% WWB-aanvragers heeft een negatief
vermogen
• Belemmering participatie
• Preventie (primair, secundair, tertiair)
Het verhaal van Wim
Hoe het ging…
Wim komt voor een uitkeringsintake.
Maar omdat Wim zich schaamt voor zijn
schulden brengt hij deze niet ter sprake…
Hoe het nu gaat…
Wim komt voor een uitkeringsintake.
Aan de hand van zijn gegevens wordt er een scan
uitgevoerd door een consulent schuldregeling
De uitkomsten baren de consulent zorgen:
Totaal inkomsten
€
Totaal uitgaven
€ 1.106,46
Sparen/ vrij te besteden
€
Wim wordt uitgenodigd voor een gesprek.
898,70
207,76-
We helpen Wim door
• Betalingsafspraak woningbouwvereniging
• Aanvraag schuldregeling
• Integrale benadering
• Budgetbeheer
• Cursus Rondkomen Met Inkomen
• Bureau Sociaal Raadslieden
Geld op de plank
Mariëlle Pieterse - [email protected]
Sjoerd van Gurp - [email protected]
Martijn Schut - [email protected]
Download