hier - Zorg Voor Elkaar Breda

advertisement
Wie we zijn
Zorg voor elkaar Breda is een netwerk van vele maatschappelijke Bredase organisaties
en de Gemeente Breda. Samen zorgen we ervoor dat iedere inwoner van Breda de
ondersteuning, hulp of zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In het netwerk werken
vrijwilligers en professionals samen met de mensen die hulp vragen: zij hebben het heft
in eigen hand en ook anderen kunnen hun steentje bijdragen. Iedereen kan iets
betekenen voor een ander.
In Zorg voor elkaar Breda werken uit meerdere organisaties vele vrijwilligers en
professionals samen, waaronder:
 maatschappelijk werkers
 huishoudelijke hulpen
 wijkverzorgenden en -verpleegsters
 Wmo-klantmanagers
 consulenten die cliënten ondersteunen en begeleiden
 mensen die mantelzorgers ondersteunen en
 sociaal werkers in de wijken
 vele vrijwilligers op allerlei gebied.
Wat we doen
Inwoners die met moeilijkheden worden geconfronteerd en daar niet zelf uitkomen (met
steun van mensen in hun eigen netwerk) kunnen bij Zorg voor elkaar Breda terecht. Via
onze website vinden ze informatie die hen verder helpt bij uiteenlopende vragen.
Inwoners kunnen ook een medewerker spreken via de telefoonlijn of door een spreekuur
te bezoeken. Dan bespreken we samen de situatie en waar de inwoner gelukkig van zou
worden. We gaan met de inwoner samen na wat daar voor nodig is en wie daarbij
kunnen helpen. Voor zover hulp of zorg door vrijwilligers en/of professionals nodig is dan
zorgen we ervoor dat die er ook is.
Bij Zorg voor elkaar Breda kunnen inwoners terecht voor hulp bij o.a.
 Eenzaamheid en het leggen of verbeteren van sociale contacten
 Geldzaken, schulden en administratie
 Het huishouden en klussen in en om het huis
 Het leven met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte
 Mobiliteit en vervoer, bijvoorbeeld bij boodschappen of ziekenhuisbezoek
 Verbeteren van relaties binnen het gezin
 Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 Begeleiding en Dagbesteding
 Verzorging/verpleging en Mantelzorg
 Wonen (o.a. aanpassingen)
Wanneer inwoners een beroep willen doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) helpen we ze hierbij.
Eén toegang tot alle hulp en zorg in Breda
Alle hulp en zorg in Breda is toegankelijk via:
 één telefoonnummer: 076 525 15 15
 één emailadres: [email protected]
 één website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl
Via deze contactpunten vinden inwoners ook de locaties en tijden van de
inloopspreekuren van Zorg voor elkaar Breda in de verschillende wijken. Zie de
afbeelding hieronder.
Samenwerkende partners in Zorg voor elkaar Breda
In het netwerk Zorg voor elkaar Breda werken de volgende organisaties samen:
 vrijwilligersorganisaties:
Humanitas en Rode Kruis de Baronie
 mantelzorgondersteuning: Stib
 sociaal werk:
Surplus en WIJ
 maatschappelijk werk:
IMW, MEE en WIJ
 wijkverpleging:
Surplus, Elisabeth en Thebe
 gemeente Breda:
wijkteams WMO
Vrijwilligers en professionals van Zorg voor elkaar Breda werken ook nauw samen met
onder andere:
 Amarant
 Atea
 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 Careyn
 Huisartsen en praktijkondersteuners
Vragen of meer informatie nodig?
Heeft u vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met Mw. Wilma Schutten,
tel 076 - 525 15 77, email: [email protected].
Download