Bredase leerlingen schrijven geschiedenis

advertisement
PERSBERICHT
HET BREDAAS VERHAAL
Breda, 23 januari 2014
Bredase leerlingen schrijven geschiedenis
Vandaag heeft Cultuurwethouder Selcuk Akinci van Breda op KBS Laurentius de website
www.erfgoed.breda.nl/junior officieel gelanceerd en de eerste exemplaren van de Erfgoed Lesbrief
uitgedeeld. Alle Bredase basisschoolleerlingen vanaf groep 5 zullen deze lesbrief binnenkort
ontvangen.
De wethouder gaf leerlingen van groep 7 les over Het Bredaas Verhaal en vertelde hen waar je in de stad de
sporen ziet van de rijke historie van de stad. Ook de kinderen droegen hun steentje bij. Zij hebben net zelf
geschiedenis geschreven door opgravingen te doen en hun bevindingen op de site te zetten. Zo wordt de
website een dynamische site met historische en actuele verhalen over Breda.
Zou het niet mooi zijn als alle leerlingen in Breda zich bewust zijn van de historische rijkdom van onze stad?
Wat zou elke Bredase leerling moeten weten over de Bredase geschiedenis? Die vraag staat centraal bij de
invulling van de doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor basis- en voortgezet onderwijs. Cultuurwinkel Breda
heeft met specialisten uit het onderwijs, culturele en erfgoedinstellingen naar concrete antwoorden gezocht.
Het resultaat is een indeling in tijdvakken voor de stad Breda, zoals die ook op school bekend zijn. Uiteindelijk
zijn acht tijdvakken gedefinieerd met feiten en gebeurtenissen van vóór het ontstaan van de stad tot en met
nu. Deze tijdvakken vormen samen vier perioden die uitgaan van grote veranderingen en de gevolgen daarvan
voor de stad en de bewoners. Bij deze perioden zijn vier kernvragen bedacht die iedere Bredase leerling
uiteindelijk kan beantwoorden.
Cultuurwinkel Breda heeft samen met gemeente Breda, het onderwijs en erfgoedinstellingen Het Bredaas
Verhaal samengesteld en vormgegeven in de website http://erfgoed.breda.nl/junior én de Erfgoed Lesbrief.
De verhalen over Breda komen tot leven door een bezoek te brengen aan een historisch gebouw, een
tentoonstelling, een voorstelling, een boek, een film, en ook door in de geschiedenisles zelf aan de slag te gaan.
Op de site http://erfgoed.breda.nl/junior staan erfgoedprojecten die leerkrachten zelf met de leerlingen
kunnen uitvoeren, binnen of buiten klas.
Naast de website en de lesbrief is er heel veel programma waarin basis en voortgezet scholen worden
gestimuleerd gebruik te maken van de rijke historie van de stad.
De basisscholen Burchtgaarde en KBS Laurentius nemen deel aan het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit om de doorlopende leerlijn erfgoed op school te implementeren. Er komt een programmatische
invulling van de leerlijn van basis tot en met voortgezet onderwijs door Bredase instellingen en een collegetoer
voor leerkrachten met workshops over Het Bredaas Verhaal . Daarnaast volgen leerlingen wekelijks al
programma vanuit onder andere De Ontdekking, het cultuurmenu van Breda.
Meer informatie is te vinden op www.cultuurwinkelbreda.nl en erfgoed.breda.nl/junior. Of neem contact op
met Femke van de Wiel, Coördinator Cultuurwinkel Breda: [email protected] / 06 51663117
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards