Gemeente Breda - economischebarometer.nl

advertisement
Gemeente Breda
Persbericht
Centrale afdeling Communicatie
Correspondentieadres
Postbus 90156
4800 RH Breda
Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10
Telefoon (076) 529 30 15
Fax (076) 529 30 61
E-mail: [email protected]
COM/P/060130-029
Dynamiek terug in Bredase economie
Maandagavond hebben Avans Hogeschool, Rabobank Breda en gemeente Breda tijdens
de eerste lustrumbijeenkomst de resultaten gepresenteerd van de Economische
Barometer Breda. De Barometer van 2006 geeft een positieve ontwikkeling aan. Er breken
weer zonnige tijden aan voor de Bredase economie.
De Economische Barometer, die dit jaar Breda als winkelstad extra onder de loep heeft
genomen, peilt het economisch klimaat van de stad. Daarnaast biedt dit meetinstrument
inzicht in de economische nabije toekomst.
Thermometer: meer economische dynamiek
De Bredase economie heeft zich, met een gemiddeld rapportcijfer van 6,6, licht verbeterd. In
2004 was dit nog een 6,5. De dynamiek is terug in de Bredase economie. Het aantal vacatures in
West-Brabant is verdubbeld, evenals de uitgifte van bedrijfsruimte. De marktopname van
kantoorruimte bereikte in 2005 een recordhoogte.
Breda presteert rond het gemiddelde van de grote steden in Nederland, terwijl de stad midden
jaren negentig tot de economische kopgroep behoorde.
Barometer: vertrouwen
De Bredase ondernemers zijn dit jaar aanzienlijk positiever over de economische situatie in de
stad. Zij beoordelen Breda als een goede vestigingslocatie, met name wat betreft bereikbaarheid
en ligging. Het afgelopen jaar hebben zich opnieuw enkele belangrijke (Benelux)hoofdkantoren in
Breda gevestigd. Het bedrijfsleven verwacht met de komst van de HSL een behoorlijke positieve
impuls voor de lokale economie.
Fricties economisch herstel
De positieve ontwikkelingen in de Bredase economie leveren ook fricties op. Door het versnelde
uitgiftetempo van kantoor- en bedrijfsruimte in 2005 is een tekort aan courant marktaanbod
ontstaan. De uitgifte van bedrijventerreinen bereikte afgelopen jaar met vijf hectare een
dieptepunt. Bovendien liggen de uitgeefbare percelen verspreid over zeven terreinen in Breda.
Op het moment dat de economie aantrekt en bedrijven van buitenaf zich hier willen vestigen, is
het de vraag of Breda aan de toenemende belangstelling kan voldoen. Een derde frictie betreft
de toenemende discrepanties op de arbeidsmarkt. Het aantal banen in hogere
opleidingscategorieën neemt de komende tijd sterker toe dan de groei van de beroepsbevolking.
Breda Winkelstad
Breda vervult in West-Brabant een centrumfunctie op het terrein van detailhandel. Breda telt
1.300 winkels met een totale winkelvloeroppervlak van 348.000 m 2. Deze winkels bieden werk
aan een kleine 8.400 mensen. Consumenten uit West-Brabant besteden in de winkels in Breda
in totaal 699 miljoen euro. Consumenten zijn positief over het winkelen in Breda. Samen met
Etten-Leur krijgt Breda de hoogste waarderingscijfers in West-Brabant.
Gemeente Breda
Persbericht
Paginanummer
2
De Bredase binnenstad en de woonboulevard zijn de grootste winkelcentra van West-Brabant.
De regionale functie is het grootst voor de woonboulevard. De binnenstad scoort net iets lager.
De binnenstad van Breda trekt daarentegen weer meer bezoekers van buiten de regio. Deze
bezoekersgroep richt zich vooral op de kleding- en modebranche. Driekwart van de toeristische
bezoekers geeft aan “voor plezier” in Breda te winkelen. In vergelijking met andere onderzochte
steden scoort Breda hier het best op.
Breda, 30 januari 2006
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards