bfr aan huisartsen 1

advertisement
Breda,
Geachte heer/mevrouw,
Bij dezen wil ik u erop attent maken dat u een nieuwe mogelijkheid heeft tot doorverwijzen bij patiënten met
psychosociale problematiek. Ook (psycho)somatische klachten kunnen een grote rol spelen in iemands
welbevinden. Psychosociale therapie kan dan uitkomst bieden. Mijn therapeutische uitgangspunten zijn
onttrokken uit diverse theorieën en de daaruit ontstane therapeutische methodieken:
Cognitieve (gedrags-)therapie, Transactionele Analyse met Gestalt, NeuroLingu¤Őstisch Programmeren,
communicatietechnieken en ontspanningsoefeningen en Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Psychopathologie was ook een onderdeel van mijn opleiding. Derhalve ben ik bekend met de DSM-IV en zal
ik bij ernstige AS I- en AS II- problematiek (terug) verwijzen naar u om zo een adequatere doorverwijzing te
bevorderen. Mijn praktijk kan in dit geval ook dienen als mogelijkheid voor overbrugging, tot
gespecialiseerde psychiatrische hulp beschikbaar is.
Ik ben afgestudeerd als Psychosociaal Therapeut op HBO niveau aan de psychosociale faculteit van
Academie Gradatim en zie mijn praktijk als een welkome aanvulling op de eerstelijns geestelijke
gezondheidszorg. Doordat ik lid ben van de Nederlandse Federatie Gezondheid; Vakgroep Psychosociaal
en Maatschappelijk Werk, worden de consulten door een groot aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) via de
aanvullende verzekering vergoed. Hierbij ga ik uit van zo’n 3 tot 10 tien consulten. Een verwijsbrief is niet
nodig maar wordt wel op prijs gesteld i.v.m. terugrapporteren. Op dit moment hanteer ik nog geen wachtlijst.
Mijn praktijk is gevestigd in het Paramedisch Centrum Heksenwiel te Breda. Dit heeft als grote voordeel dat
er samengewerkt/overlegd kan worden met de verschillende disciplines die daar werkzaam zijn.
In mijn ogen is de kracht van goede hulpverlening dat er een netwerk van hulpverlening rondom de
patiënt/cliënt ontstaat. Een netwerk waar ik graag aan deel wil nemen.
Wellicht vindt u het prettig om persoonlijk met mij kennis te maken. In dat geval kunt u telefonisch contact
met mij opnemen en sta ik u graag te woord. Als bijlage stuur ik u een praktijkfolder.
Met vriendelijke groet,
Karin Elshout- van Gaal
Telefoonnummer: 06-12643056
Download