Klimaatexperts NL 16 mei Breda

advertisement
Klimaatexperts NL 16 mei Breda
De bijeenkomst Klimaatexperts NL werd op dinsdag 16 mei 2017 gehouden in het Stadhuis, aan de Grote
Markt in Breda. De bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Breda met hulp van Stowa en
Provincie Noord-Brabant.
Na de inloop met een drankje en een Brabants worstenbroodje werd iedereen welkom geheten door
Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland. Zowel gemeenten, waterbeheerders, provincies,
coorporaties en het ministerie waren goed vertegenwoordigd. Met bijna 100 klimaatexperts uit Nederland
en Belgiё is er gesproken over de opgaven voor onze planeet om met klimaatverandering om te kunnen
gaan.
Paul de Beer, wethouder duurzaamheid van Breda, opende de bijeenkomst door iedereen welkom te
heten en nogmaals te benadrukken dat de noodzaak voor een goede samenwerking en afspraken hoog
is. Veel verschillende netwerken zijn bezig met hetzelfde doel, en wat kunnen zij dus van elkaar leren?
Vooral het elkaar opzoeken en met elkaar in gesprek gaan werd gestimuleerd. Ook het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie en de Nationale klimaatAdaptatie Strategie werden genoemd als belangrijke
middelen om klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen.
De eerste presentatie werd gegeven door Max
Linsen van de DG Climate Action van de
Europese Commissie. In zijn presentatie kwam
vooral aan bod wat de grootste opgaven op het
gebied van klimaatadaptatie vanuit Brussel
zijn. Max ging in op de Europese
klimaatagenda voor landen en steden, twee
niveaus waarop adaptatie plaatsvindt. In de
praktijk blijkt dat deze twee werelden elkaar
niet altijd even goed kunnen vinden. Het
netwerk Covenant of Mayors, waar Mayors
Adapt deel van uitmaakt, werd aangekaart. Uit
het publiek bleek niet iedereen op de hoogte te
zijn van deze netwerken, en weinig gemeenten
hebben zich daadwerkelijk bij een van deze
netwerken aangesloten.
Hieruit blijkt de noodzaak naar duidelijke informatie over deze netwerken en de toegevoegde waarde. De
presentatie van Max en de vragen uit het publiek hebben de twee werelden weer een stukje dichter bij
elkaar gebracht.
Om te laten zien op welke manieren Breda omgaat met klimaatverandering is er een wandeling gemaakt
langs verschillende ruimtelijke adaptatieprojecten in de binnenstad van Breda. De wandeling voer langs
drie plekken in Breda, de Oude Vest, de 3D tekening en de waterspeelplek.
De Oude Vest is een mooi voorbeeld van een
ruimtelijk
adaptief
project.
Stenige
parkeerplaatsen hebben plaatsgemaakt voor
een mooie groene ruimte met gras, bomen en
struiken. De Oude Vest is nu een
aantrekkelijke plek waar mensen graag
verblijven en waar meer ruimte is voor
terrasjes. Regenwater kan nu makkelijker in
de bodem infiltreren en de biodiversiteit is
vergroot.
De 3D tekening, die gemaakt is in het kader
van de Week van ons water, visualiseert het
Oude Vestriool dat onder de straat doorloopt.
Er is een ruimtelijke adaptieve twist aan
gegeven
door
het
toevoegen
van
biodiversiteit.
1
Klimaatexperts NL 16 mei Breda
De laatste stop van de wandeling, via Valkenbergpark, was de waterspeelplek op het Kasteelplein. Deze
waterspeelplek is aangelegd om deze locatie in de binnenstad aantrekkelijk te maken tijdens warme
dagen. Kinderen kunnen verkoeling zoeken in het springende water.
Bij terugkomst in het Stadhuis stond André Kuipers al klaar om ons te vertellen over zijn ervaringen in de
ruimte. Met een boeiend verhaal en indrukwekkende foto’s nam André ons mee op zijn ruimtereizen en
benadrukte hij de kwetsbaarheid van onze planeet.
Naast de prachtige beelden van de aarde,
onze uitgestrekte oceanen, bossen en
eilanden, zagen we ook hoe kwetsbaar
onze planeet eigenlijk is. Ontbossing,
verwoestijning en luchtvervuiling bedreigen
het leven op onze planeet.
André’s boodschap was dat er maar één
planeet is waar wij als mensen op kunnen
leven. Het is daarom belangrijk om goed
om te gaan met ons thuis en ervoor te
zorgen
dat
de
gevolgen
van
klimaatverandering niet onomkeerbaar
worden. Vooral de indrukwekkende foto’s
hebben ons nog extra de ogen geopend.
Als afsluiter werden er vijf pitches gegeven door Bas Bierens van Arcadis/Stowa, Lot Locher van het
Platform samen klimaatbestendig, Stef Meijs van de Nationale Adaptatie Strategie, Floor van den Bergh
van De StraaD en Laura Kleerekoper van Het klimaat past ook in jouw straatje. Deze pitches waren erg
leuk om ook lokaal toepasbare initiatieven te leren kennen.
De dag werd afgesloten met een netwerkborrel met heerlijke hapjes en VR-bril.
We hopen dat jullie deze dag net zo’n succes vonden als wij, en we hopen dat de gesprekken tussen de
verschillende netwerken en organisaties aan de gang blijven om klimaatadaptatie bij iedereen onder de
aandacht te brengen!
2
Download