Document

advertisement
Duurzaamheidsavond Boxmeer 17 mei 2017
1
Erwin Kerkhof
Klimaatadaptatie
2
Klimaatadaptatie: Het aanpassen aan de
(komende) klimaatverandering
Antwoord vinden op:
• Wateroverlast
• Te weinig water
• Hittestress
Niet te verwarren met mitigatie:
Tegengaan van (de oorzaak van)
klimaatverandering.
Klimaatadaptatie
3
Klimaatadaptatie: Breed probleem (voor
waterschappen)
Van watersysteem tot niveau tuin
Van dijkverhoging tot ontstening tuinen
Wateroverlast
4
Droogte
5
Hittestress
6
We kunnen er (tot op zekere hoogte) wat aan doen
7
Maatregelen op kleine schaal:
Afkoppelen, minder verharding
8
Voordelen
9
-
Minder water naar het riool
Meer water in de grond
Biodiversiteit
Hittereducerend (verdamping en schaduw)
Gezond
Mooi (nogal subjectief)
Wat kan Waterschap Aa en Maas hierin betekenen
10
Stimuleringsregeling Klimaatactief
Bebouwd Gebied
Doel:
Afkoppelen, meer water in grond,
voorbeelden geven, speldenprikken,
olievlek, informeren
Maar ook:
Verbreding naar andere beleidsvelden als
gezondheid, participatie, groen, sociale
cohesie etc.
https://youtu.be/ZJeO-6S6qsw
Voorwaarden regeling
11
1. Iets goeds doen met water en/of
groen
2. Samen doen (minimaal twee partijen
hebben baat, en minimaal twee
partijen betalen mee)
3. Binnen bebouwd gebied
Bijdrage 30% projectkosten (dus
de kosten voor het ‘goede’
met water en groen, o.b.v.
offerte/rekening)
Maximale bijdrage €5000 
www.aaenmaas.nl/klimaat
Politiek
12
Differentiatie belasting?
Als je geen regenwater afvoert betaal je
minder rioolheffing (en
waterschapsbelastging)
Voorbeeld: Venray (!), Son en Breugel is
hiermee aan de slag (incl. subsidie
per huishouden)
Vanuit Green Deal Groene Daken kunnen
we ondersteuning bieden (kennis),
Min I&M mogelijk ook.
Slimme combinaties maken
13
Groen dak gecombineerd met
zonnepanelen:
- Hoger rendement zonnepanelen door
koeling groen dak
Download