Uploaded by xirowob

brief-rechtbank1

advertisement
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Griffie Kantongerecht Breda
Postbus 90003
8400 PA Breda
Betreft: dagvaarding
Wormer, 28 juni 2019
Edelachtbare heer, vrouwe,
Hier bij de originele stukken.
Als bijlage stuur ik u een betekende dagvaarding. Ik verzoek u vriendelijk deze op de rolzitting van
woensdag de derde juli tweeduizendnegentien, des ochtends te 10:00 uur te plaatsen.
Met vriendelijke groet,
D & C Advies
Roel Tangenberg
Eendrachtstraat 17, 1531 DT te Wormer
Download